This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Biela Noc 2016

Download Biela Noc 2016 App - screenshot 1 Download Biela Noc 2016 App - screenshot 2 Download Biela Noc 2016 App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Biela Noc 2016

Biela Noc 2016

Biela Noc 2016

Description Comments Get help I'm the dev!

Biela Noc 2016 description

0

Užite si Bielu noc – najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku pohodlne so svojím smartfónom. Uľahčí vám navigáciu za umeleckými stanovišťami, poskytne podrobnejšie informácie o umelcoch a vystavovaných dielach, praktické informácie či slovník výrazov súčasného umenia...1. 10. 2016 v Košiciach
8. 10. 2016 v BratislaveAplikácia je dvojjazyčná a je bezplatná. Vyvinutá vďaka VÚB banke. Enjoy White Night - the largest and most visited festival of contemporary art in Slovakia comfortably with your smartphone. Will facilitate navigation for artistic habitat, provide detailed information about the artists and exhibited works, practical information and terms dictionary of Contemporary Art ...1. 10. 2016 Košice
8. 10. 2016 in BratislavaThe application is bilingual and free. Developed through VUB.


Scroll to Top