This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Lubimy Czytać

Download Lubimy Czytać App - screenshot 1 Download Lubimy Czytać App - screenshot 2 Download Lubimy Czytać App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Lubimy Czytać

Lubimy Czytać

Lubimy Czytać

Lubimy Czytać

Lubimy Czytać

Lubimy Czytać

Description Comments Get help I'm the dev!

Lubimy Czytać description

0

Oto nowy mobilny wymiar książkowej społeczności! Największa społeczność książkowych moli Lubimyczytać.pl przedstawia aplikację, dzięki której będziesz mieć świat książki w zasięgu ręki. Zrób zdjęcie okładki, żeby odnaleźć konkretny tytuł, dodaj go na wirtualną półkę, przeczytaj recenzje, porównaj ceny i kup! Ponad 700 tys. unikalnych opinii, kilkanaście milionów książek na półkach użytkowników, blisko 2 miliony użytkowników miesięcznie! ★ Kompletuj „wirtualną biblioteczkę”,
★ Bądź na bieżąco z wydarzeniami ze świata literatury - czytaj "Co nowego",
★ Stwórz listę książek, które "Chcesz przeczytać",
★ Oceniaj książki, czytaj i pisz recenzje oraz opinie,
★ Znajdź ulubionych pisarzy i cytaty z ich książek,
★ Odwiedź Gustotekę - czyli bibliotekę gustów i poznaj osoby o podobnych czytelniczych zainteresowaniach,
★ Śledź co czytają Twoi znajomi,
★ Porównaj ceny książek i kup w wybranej księgarni,
★ Czytaj fragmenty książek! Z aplikacji i serwisu lubimyczytać.pl korzystasz za darmo! W podstawowej wersji aplikacji użytkownik ma możliwość wyszukania 100 książek za pomocą zdjęć okładek. ★ Wykupienie konta premium gwarantuje możliwość wykonywania nieograniczonej liczby zdjęć okładek oraz blokuje wyświetlanie reklam. Zapraszamy! Here's a new dimension to mobile book community!The largest community of moles Lubimyczytać.pl book presents an application which allows you to have the book world at your fingertips.Take a picture of the cover to find a particular title, add it to the virtual shelf, read reviews, compare prices and buy!Over 700 thousand. Unique opinion, several million books on the shelves of users, close to 2 million users a month!★ completes a "virtual library",
★ Keep up to date with events from the world of literature - read the "What's New"
★ Create a list of books that "Want to read"
★ Evaluate the book, read and write reviews, and opinions,
★ Find your favorite writers and quotes from the books,
★ Visit Gustotekę - which is a library of tastes and meet people with similar reading interests,
★ Follow what your friends are reading,
★ Compare prices and buy books in selected bookstores
★ Read excerpts of books!With application and service lubimyczytać.pl use for free!In the basic version of the application, the user is able to find 100 books by cover pictures.★ Purchasing premium guarantees the ability to perform an unlimited number of photos covers and blocking ads.You are welcome!


Lubimy Czytać APK Version History


  • Lubimy Czytać v.1.5.10 for Android 4.0.3+ Sep. 08, 2016
  • Lubimy Czytać v.1.5.6 for Android 4.0+ Oct. 16, 2015
  • Lubimy Czytać v.1.5.4 for Android 4.0+ Sep. 27, 2015
Show more

Scroll to Top