This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

e-Devlet (Beta)

Download e-Devlet (Beta) App - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

e-Devlet (Beta)

e-Devlet (Beta)

e-Devlet (Beta)

e-Devlet (Beta)

e-Devlet (Beta)

Description Comments Get help I'm the dev!

e-Devlet (Beta) description

0

Yeni e-Devlet Kapısı Android uygulaması ile www.turkiye.gov.tr adresindeki hizmetler artık mobil cihazınızda.Uygulamayı kullanabilmek için e-Devlet Şifresi veya Mobil İmza sahibi olmalısınız. e-Devlet Şifrenizi PTT şubelerine kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Mobil İmza aboneliği için hizmet aldığınız operatöre başvurmalı ve gerekli prosedürü tamamlamalısınız.Sunulan HizmetlerAdalet Bakanlığı
-Adli Sicil Kaydı Sorgulama
-Mahkeme Dava Dosyası SorgulamaBaşbakanlık
-Bimer Başvuru Sonucu Sorgulama
-Bimer Yeni BaşvuruBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
- IMEI Sorgulama
- Mobil Hat Sorgulama
- Numara Taşıma SorgulamaEmniyet Genel Müdürlüğü
-Adıma Tescilli Araç Sorgulama
-Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama
-Araç Sorgulama
-e-Pasaport Gönderi Takipi
-Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama
-Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulama
-Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama
-Toplum Destekli Polislik Mahalle Polisi HizmetiGelir İdaresi Başkanlığı
-e-Vergi Levhası Sorgulama
-Vergi Borcu SorgulamaMaliye Bakanlığı
-Maliye Bakanlığı e-Bordro HizmetiMilli Savunma Bakanlığı
-Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
-Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu
-Kara Nakil Araçları Görev Emri Sorgulama
-Hava Nakil Araçları Görev Emri Sorgulama
-Deniz Nakil Araçları Görev Emri Sorgulama PTT
-PTT Kayıtlı Gönderi Takibi Sağlık Bakanlığı
-Aile Hekim Bilgisi Sorgulama
-Organ Nakli SorgulamaSigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
-Trafik Poliçe Sorgulama
-Kasko Poliçe Sorgulama
-Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama
-Sağlık Sigortası Genel Poliçe Sorgulama
-Hayat Sigortası Poliçe Sorgulama
-Yeşil Kart Poliçe SorgulamaSosyal Güvenlik Kurumu
-4A Emekli Ödeme Bilgileri
-4A Emekli Kesintileri
-4A Emekli Aylık Bilgisi
-4A Emeklilik Kaydı
-4A Hizmet Dökümü
-4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
-4A/4B İş göremezlik Ödemesi Görme
-4B Borç Durumu
-4B Emekli Aylık Bilgisi
-4B Hizmet Bilgisi
-4B Ödeme Dökümü
-4B Tescil Kaydı
-4B Basamak Bilgisi
-4C Emekli Aylığı Kesintileri
-4C Emekli Aylık Bilgisi
-4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
-4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
-4C Tescil Kaydı
-4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
-4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
-GSS Tescil Kaydı Sorgulama
-Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
-Spas Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon İşlemi)
-Tedavi Bilgileri SorgulamaTakasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
-Bireysel Emeklilik İşlemleriTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
-Tapu Bilgileri SorgulamaT.C. Merkez Bankası
-Günlük Döviz KurlarıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
- Araç Muayene Sorgulama
- Araç Yetki Belgesi
- Sınav Sonuç
- Sınav Bilgileri Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
- Poliçe Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
- Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama
- Gelir Testi Sonucu Sorgulama
- Proje Destekleri TakipNüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
- NVİ Adres BilgilerimGümrük Ve Ticaret Bakanlığı
- Online Tüketici Şikayet
- Tüketici Hakları Hakem HeyetiMeteoroloji
- Günlük Hava Tahmini
- Dış Merkezler Hava Tahmini
- Deniz Suyu SıcaklıklarıDevlet Malzeme Ofisi
- İhale SorgulamaİŞKUR
- İş Başvurusu SonucuDışişleri Bakanlığı
- Akredite Misyonlar
- Diplomatik Liste
- Geçici İşgüderler
- Uluslararası Kuruluşlar
- Fahri Konsolosluklar
- Yurt Dışındaki TemsilciliklerimizÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- İşçi Sendikaları Üyelik Doğrulamaİçişleri Bakanlığı
-Apostil Belge Doğrulama
-Bilgi Edinme Başvurusu
- e-İçişleri Projesi Evrak TakibiİŞKUR Genel Müdürlüğü
-İş Başvuru Sonucu
-İşsizlik ÖdeneğiGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
- Anaç Koyun/Keçi Destek Bilgisi
- Arazi Toplulaştırması Sorgulama
- Çiftçi Kayıt SistemiKamu İhale Kurumu
- Sözleşme Devri Sorgulama
- Yasaklılık SorgulamaKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
- Amatör Telsiz Sınav ve Belge Ücreti
- Kara, Hava, Deniz Ruhsatı Borç Sorgulama
- Kılavuzlık ve Römorkaj Hizmeti Ücreti Sorgulama New e-Government Gateway services in www.turkiye.gov.t address by Android app now available on your mobile device.Applications must be able to use e-Government Mobile Signature password or owner. Forgot your identity along with your e-Government can be obtained by contacting the Post Office branch in person. Mobile Signature service subscription that you should apply to the operator and must complete the necessary procedures.Services OfferedMinistry of Justice
Society of Forensic Recording Registry Inquiry
Prisoner Interrogation Game Case FilePremiership
-Bim The Application Result Inquiry
-Bim New ApplicationInformation Technologies and Communications Authority
- IMEI Inquiry
- Mobile Line Query
- Number Portability Querygeneral Directorate of Security
-Adı To registered Vehicle Inquiry
Entries to -Tools plate Criminal Inquiry
-Car Inquiry
Passport-to-shipment tracking
-Drive Certificate of Penalty Points Inquiry
-Drive Certificate of Cancellation Information Inquiry
-Drive Typed the document and Individual Criminal Inquiry
-Society Policing Community Police ServicePresident of revenue management
Sheet-A-Tax Inquiry
-Tax Debt InquiryMinistry of Finance
Ministry of wares e-Payroll ServiceNational defense Department
-Askerlik Document Status Inquiry
Classification results of the Inquiry and Referral Officer -Auxiliary ASALA Application
-Black Transmission Tools Task Order Inquiry
-Air Transport Tools Task Order Inquiry
-Sea Transport Tools Task Order InquiryPost Office
Registered -PTT Track ShipmentsMinistry of Health
-Family Physician Data Query
-ORg Transplant InquiryInsurance Information and Monitoring Centre
-Traffic Policy Inquiry
-Kasko Policy Inquiry
Accident Inquiry was -F Policy
-Health Insurance General Policy Inquiry
-Life Insurance Policy Inquiry
-Green Card Policy InquirySocial Security Institution
-4 Retirement Payment Information
-4 Retirement Deductions
-4 To Pensions Information
Registration -4 Retirement
-4 Breakdown Services
-4 Fuse Registration Registration Detection
-4 A / 4B Business incapacity Payment Vision
-4B Debt Status
-4B Pensions Information
-4B Service Information
-4B Payment Breakdown
Registration Registration -4B
Step -4B Info
-4C And pension cuts
-4C Pensions Information
-4C Pension Operations Document Tracking
-4C Optional Payment Breakdown
Registration Registration -4C
-4 A / 4B / 4C Examination Participation Shares Inquiry
-4 A / 4B / 4C Drug Use Time Inquiry
-GSS Registration Registration Inquiry
-Medul Optical Glass and Frame Information Inquiry
-Spas Müstehaklık Inquiry (Provision of Health Activation Process)
-treatment Information InquiryIstanbul Interbank Settlement and Custody Bank Inc.
Individual Pension OperationsRecorder of deeds
On-Tap Information InquiryT. C. central bank
-Daily Currency ConverterMaritime transport and Communications Ministry
- Vehicle Inspection Inquiry
- Vehicle Authorization
- Examination Results
- Exam InformationCatastrophe Insurance Pool (TCIP)
- Policy InquiryMinistry of Family and Social Policies
- Outreach Information Inquiry
- Income Test Results Inquiry
- Supports Project TrackingGeneral Directorate of Population and Citizenship Affairs
- NV My Address InformationCustoms and trade Ministry
- Online Consumer Complaint
- Consumer Rights JuryMeteorology
- Daily Weather Forecast
- International Center for Weather Forecast
- Sea Surface TemperatureState Supply Office
- Tender InquiryTEO
- Application ResultsMinistry of Foreign Affairs
- Accredited Missions
- Diplomatic List
- Temporary charge d'affaires in
- International Organizations
- Honorary Consulate
- Our representative in the countryThe Ministry of Labor and Social Security
- Unions Membership VerificationMinistry of Interior
-Apostil Document Authentication
-Information Acquisition Reference
- E-Interior Project Document TrackingGeneral Directorate of TEO
-Business Application Result
-Unemployment AllowanceMinistry of Food, Agriculture and Livestock
- Rootstock Sheep / Goat Support Information
- Land Consolidation Inquiry
- Farmer Registration SystemThe Public Procurement Authority
- Contract Period Inquiry
- Prohibition InquiryGeneral Directorate of Coastal Safety
- Amateur Radio Examination and Certificate Fee
- Land, Air, Sea Permit Debt Inquiry
- Kılavuzlık and Towing Service Fees Inquiry


e-Devlet (Beta) APK Version History


 • e-Devlet (Beta) v.2016.11.4002 for Android 5.0+ Nov. 25, 2016
 • e-Devlet (Beta) v.2016.11.4001 for Android 5.0+ Nov. 15, 2016
 • e-Devlet (Beta) v.2016.10.4000 for Android 5.0+ Oct. 11, 2016
 • e-Devlet (Beta) v.2016.10.3004 - Cezerye for Android 5.0+ Oct. 04, 2016
 • e-Devlet (Beta) v.2016.05.3000 - Cezerye for Android 5.0+ May. 16, 2016
 • e-Devlet (Beta) v.2016.03.2015 - Baklava for Android 5.0+ Mar. 17, 2016
 • e-Devlet (Beta) v.2016.03.2004 - Baklava for Android 5.0+ Mar. 02, 2016
 • e-Devlet (Beta) v.2016.02.2003 - Baklava for Android 5.0+ Feb. 03, 2016
 • e-Devlet (Beta) v.2015.12.2001 - Baklava for Android 5.0+ Dec. 23, 2015
 • e-Devlet (Beta) v.2015.11.2000 - Baklava for Android 5.0+ Nov. 05, 2015
Show more

Download e-Devlet (Beta) App for Free

e-Devlet (Beta)

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Change Wi-Fi connectivity state.
 • Change network connectivity state.
 • Access information about networks.
 • Access precise location.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Access to the vibrator.
 • Write to external storage.
 • Read from external storage.
 • Access the camera device.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top