This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Biomo fireplace remote

Download Biomo fireplace remote App - screenshot 1 Download Biomo fireplace remote App - screenshot 2
Sponsored links
Loading...

Biomo fireplace remote

Biomo fireplace remote

Description Comments Get help I'm the dev!

Biomo fireplace remote description

0

Aplikacja Biomo służy do obsługi automatycznych biokominków i przeznaczona jest wyłącznie dla produktów firmy Biomo. Dzięki aplikacji mamy dostęp do wszystkich funkcji obsługi biokominka, niedostępnych przy użycia pilota zdalnego sterowania. Poprzez aplikację Biomo możemy sterować mocą płomienia, ustawiać czasowe wyłącznie urządzenia czy uruchamiać funkcje dodatkowe takie jak opcja turbo lub podświetlenie led. Ponadto Biomo monitoruje najważniejsze parametry urządzenia tj. temperaturę biokominka, temperaturę paleniska czy stan paliwa w zbiorniku biokominka. Dodatkowo dostępne są informacje ocałkowitym czasie pracy urządzenia oraz o stanie czujników przechyłu i wstrząsu. The application Biomo used to operate automated fireplaces, and is intended for products Biomo. With this application, we have access to all the functions of handling bio-fireplace not available when using the remote control. Through the application Biomo we can control the power of the flame, set only a temporary device or run additional features such as turbo option or backlight LED. In addition Biomo monitors key device parameters, ie. The temperature bio-fireplace, furnace temperature and fuel level in the tank bio-fireplace. In addition, information is available ocałkowitym during operation and the state of tilt sensors and shock.


Scroll to Top