This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Asystent Budowlany

Download Asystent Budowlany App - screenshot 1 Download Asystent Budowlany App - screenshot 2 Download Asystent Budowlany App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Asystent Budowlany

Asystent Budowlany

Asystent Budowlany

Asystent Budowlany

Asystent Budowlany

Asystent Budowlany

Description Comments Get help I'm the dev!

Asystent Budowlany description

0

Aplikacja ASYSTENT BUDOWLANY zawiera praktyczne materiały poradnikowe z zakresu budownictwa, instalacji i wykańczania, przydatne zarówno przy budowie lub remoncie domu, jak i mieszkania. Przedstawiono je w formie filmów lub artykułów. Można znaleźć tu pomoc przy wszelkich pracach – od wykonania fundamentów przez montaż rynny po wykonanie tarasu, porady malarskie czy instrukcję układania podłogi i płytek.
ASYSTENT BUDOWLANY to sprawdzona ekspercka wiedza (porady zostały przygotowane przez redakcję oraz producentów materiałów budowlanych), która pomoże szybko i prawidłowo wykonać specjalistyczne prace i uchroni nas od najczęściej popełnianych błędów.
Aplikacja jest rozszerzeniem serwisu budowlanego InformatorBudownictwa.pl Application ASSISTANT BUILDING contains practical guidance material of construction, installation and finishing, useful both in the construction or repair a house and an apartment. They are presented in the form of films or articles. You can find answers at all work - from the execution of foundations by mounting the gutter after the execution of the terrace, painting tips and instructions laying floors and tiles.
ASSISTANT BUILDING is a proven expert knowledge (advice has been prepared by the editors and producers of construction materials), which will help quickly and correctly perform the specialized work and protect us from the common errors.
The application is an extension of the service building InformatorBudownictwa.pl


Download Asystent Budowlany App for Free

Asystent Budowlany

AVT Korporacja Sp. z o.o.
Android Permissions
  • Access information about networks.
  • Open network sockets.
  • Access information about Wi-Fi networks.
  • Access precise location.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top