This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Bellen met Sinterklaas

Download Bellen met Sinterklaas App - screenshot 1 Download Bellen met Sinterklaas App - screenshot 2 Download Bellen met Sinterklaas App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Bellen met Sinterklaas

Bellen met Sinterklaas

Bellen met Sinterklaas

Bellen met Sinterklaas

Bellen met Sinterklaas

Bellen met Sinterklaas

Description Comments Get help I'm the dev!

Bellen met Sinterklaas description

0

Sinterklaas is nu eindelijk bereikbaar op je mobiel of tablet! Perfect voor ouders om hun stoute (of lieve!) kinderen met Sinterklaas te laten bellen.Deze app bevat twee handige functies:-= Bel naar de Sint =-
- Bel Sint en kijk of hij zijn mobiel opneemt , of spreek iets in zijn voicemail in
- Geef de namen van stoute, of juist lieve, kinderen door zodat de Sint ze in zijn Grote Boek kan schrijven
- Hoor hoeveel nachtjes slapen het nog is tot Pakjesavond
- Geef je verlanglijstje door aan Sinterklaas
- Hoor wat de Sint aan het doen is-= De Sint belt je op! =-
Laat de Sint opbellen om een kind streng toe te spreken, of juist aan te moedigen! De reden voor het gesprek kan geselecteerd worden. De Sint kan ook Pakjesavond op een originele manier inluiden door de locatie van de pakjes door te geven, of te vertellen waar de eerste aanwijzing van de speurtocht zich bevindt. Je hebt geen dobbelspel nodig! Sinterklaas has finally been reached on your mobile or tablet! Perfect for parents to make their naughty (or dear!) To allow children to call Santa Claus.This app contains two useful features:- = Call the St = -
- Call St. and see if his mobile recording, or speak something into his voicemail
- Enter the names of naughty, or just dear children by allowing the Saint she can write in his Big Book
- Hear how many nights of sleep it is yet to Pakjesavond
- Give your wishlist to Santa Claus by
- Hear what the Saint's doing- = The Saint calls you! = -
Let the Sint call to speak to a child severe, or encourage correctly! The reason may be selected for the interview. The Saint can also Pakjesavond usher in an original way by giving the location of the parcels by, or tell where the first indication of the quest is located. You need no dice!


Download Bellen met Sinterklaas App for Free

Bellen met Sinterklaas

Net Unlimited
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Access information about Wi-Fi networks.
  • Access to the vibrator.
  • Write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top