This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Castorama

Download Castorama App - screenshot 1 Download Castorama App - screenshot 2 Download Castorama App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Castorama

Castorama

Castorama

Castorama

Castorama

Castorama

Description Comments Get help I'm the dev!

Castorama description

0

Castorama Polska od lat wspiera klientów w ulepszaniu ich domów zgodnie ze swoim hasłem „Lepsze domy, lepsze życie” zapewniając im m.in. łatwy dostęp do szerokiej gamy produktów do budowy, remontu i urządzania mieszkań oraz bogatego asortymentu ogrodowego.

Teraz będziesz mógł zapoznać się z aktualną ofertą produktową, promocyjną oraz zamawiać produkty w sposób jeszcze łatwiejszy i szybszy.Aplikacja mobilna umożliwia:
1. Logowanie i rejestrację za pomocą emaila, facebooka, googla lub w trybie gość
2. Wybranie preferowanego sklepu, w którym chcesz dokonać zakupów.
3. Kupować produkty z możliwością odbioru w sklepie.
4. Dostęp do 40 000 produktów z opcjami sprawdzenia dostępności (w wybranym sklepie oraz innych sklepach)
5. Dostęp do aktualnych ofert specjalnych oraz gazetki.
6. Wyszukiwanie produktów, inspiracji, porad, danych sklepów.
7. Tworzyć listy zakupowe oraz zapamiętywanie ich na twoim koncie (również przenoszenie na inne urządzenia).
8. Wyszukiwanie produktów poprzez skanowanie kodów QR oraz EAN
9. Szybki dostęp do danych sklepu (usług, nr telefonu, mapy dojazdu)

Jeśli masz sugestie, uwagi napisz do nas na web@castorama.pl lub wyślij zgłoszenia z formularza kontaktowego umieszczonego w aplikacji. Castorama Poland has been supporting clients in improving their homes in accordance with its motto "Better homes, better life" by providing them with, among others, easy access to a wide range of products for construction, renovation and furnishing of apartments and a rich assortment of garden.
 
Now you can read the latest product offering, promotional and order products in an even easier and faster.The mobile application allows you to:
1. Login and register via email, Facebook, Google or in guest mode
2. Select your preferred store where you want to make purchases.
3. Buy products with the ability to receive in the store.
4. Access to 40 000 products with options to check the availability (in the selected store and other shops)
5. Access to current special offers, and newsletters.
6. Product Search, inspiration, advice, data stores.
7. Create a list of buying and storing them on your account (including transfer to other devices).
8. Searching for products by scanning the QR and EAN
9. Quick access to the data store (services, telephone number, maps Access)
 
If you have suggestions, write to us at web@castorama.pl or send a notification of the contact form in the application.


Castorama APK Version History


 • Castorama v.1.1.17 for Android 4.0+ Oct. 02, 2016
 • Castorama v.1.1.14 for Android 4.0+ Aug. 29, 2016
 • Castorama v.1.1.13 for Android 4.0+ Aug. 04, 2016
 • Castorama v.1.1.11 for Android 4.0+ Jul. 28, 2016
 • Castorama v.1.1.9 for Android 4.0+ Jul. 01, 2016
 • Castorama v.1.1.8 for Android 4.0+ Jun. 27, 2016
 • Castorama v.1.0.8 for Android 4.0+ May. 06, 2016
 • Castorama v.1.0.3 for Android 4.0+ Mar. 23, 2016
Show more

Download Castorama App for Free

Castorama

Castorama Polska Sp. z o.o.
Android Permissions
 • Access information about networks.
 • List of accounts in the Accounts Service.
 • Open network sockets.
 • Access approximate location.
 • Access precise location.
 • Write to external storage.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Access the camera device.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top