This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Polskie Szlaki

Download Polskie Szlaki App - screenshot 1 Download Polskie Szlaki App - screenshot 2 Download Polskie Szlaki App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Polskie Szlaki

Polskie Szlaki

Polskie Szlaki

Polskie Szlaki

Polskie Szlaki

Polskie Szlaki

Description Comments Get help I'm the dev!

Polskie Szlaki description

0

Z tą aplikacją każdy Twój wyjazd będzie udany. Ponad 5000 atrakcji ze zdjęciami i opisami.Podstawowe cechy aplikacji:
- wyszukiwanie atrakcji w Twoim pobliżu,
- pokazywanie odległości i kierunku od Ciebie,
- możliwość oznaczania atrakcji jako odwiedzone lub do odwiedzenia,
- ostatnio przeglądane atrakcje,
- atrakcje w pobliżu innej atrakcji wraz z odległością i kierunkiem,
- lista atrakcji na mapie,
- filtrowanie wyników,
- szlaki turystyczne,
- baza noclegowa,
- filmy z niektórych miast,
- możliwość założenia konta,
- wybór stylu aplikacjiWszystko to w powiązaniu z portalem http://www.polskieszlaki.plAplikacja wymaga połączenia z Internetem. With this application, each of your trip will be successful. Over 5,000 attractions with photos and descriptions.Key features of the application:
- Search attractions in your vicinity,
- Showing distance and direction from you,
- The ability to mark as visited or attractions to visit,
- Recently viewed attractions,
- Attractions near other attractions, including the distance and direction,
- A list of points of interest on the map,
- Filtering the results,
- Hiking trails,
- Accommodation,
- Videos of some cities,
- The ability to create an account,
- Choose the style applicationsAll this in conjunction with the portal http://www.polskieszlaki.plThe application requires an Internet connection.


Polskie Szlaki APK Version History


  • Polskie Szlaki v.2.0.1 for Android 4.0+ Aug. 07, 2015
Show more

Download Polskie Szlaki App for Free

Polskie Szlaki

PolskieSzlaki.pl
Android Permissions
  • Access information about Wi-Fi networks.
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Write to external storage.
  • Access approximate location.
  • Access precise location.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top