This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Super Tools

Download Super Tools App - screenshot 1 Download Super Tools App - screenshot 2 Download Super Tools App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Super Tools

Super Tools

Super Tools

Super Tools

Description Comments Get help I'm the dev!

Super Tools description

0

Tools Box to przydatna aplikacja, którą musisz mieć w swoim telefonie. Od teraz nie musisz się już martwić tym, że nie możesz znaleźć latarki w ciemności, tym że nie wiesz jak dotrzeć do jakiegoś miejsca, ani tym że Twój telefon wolno działa…★★★★★Główne Funkcje★★★★★
(1) Kompas:
Pozwala ustalić właściwy kierunek, przydatny jest szczególnie wtedy, gdy gdzieś zabłądzisz.
(2)Czasomierz
Stoper: Pozwala dokładnie i wygodnie odmierzać czas. Ten klasyczny stoper jest niezbędny przy wykonywaniu ćwiczeń sportowych.
(3)Latarka: Przydatne oświetlenie w ciemnościach. Włączaj/wyłączaj oświetlenie i korzystaj z niego jak ze zwykłej latarki.
(4)Skaner kodów QR: Prosty i praktyczny sposób uzyskiwania informacji.
(5)Booster pamięci: Zarządzaj procesami działającymi na Twoim telefonie, zwalniaj pamięć i miejsce jednym kliknięciem! Wszystkie narzędzia są ciągle aktualizowane, aplikacja Super Tools to Twoja osobista kieszonkowa skrzynka z narzędziami, niektóre funkcje apki są płatne. Korzystaj z praktycznych narzędzi już po jednym kliknięciu! Tools Box is a useful application, you need to have on your phone. From now on you you do not have to worry that you can not find a flashlight in the dark, that you do not know how to get to some place, nor that your phone is working slowly ...★★★★★ Key Features ★★★★★
(1) Compass:
Allows you to determine the right direction, it is particularly useful if you get lost somewhere.
(2) Timer
Stopwatch: Allows you to accurately and conveniently to measure time. This classic stopwatch is necessary when performing sports exercises.
(3) Flashlight: Useful light in the darkness. Turn on / off lights and use it as an ordinary flashlight.
(4) The QR Code Scanner: A simple and practical way of getting information.
(5) Memory Booster: Manage processes running on your phone, release the memory and place a single click!All the tools are constantly being updated, the application Super Tools is your personal pocket tool box, some functions trap are paid. Use practical tools just a click away!


Download Super Tools App for Free

Super Tools

ray_123
Android Permissions
 • Access the camera device.
 • Flashlight.
 • Disable the keyguard if it is not secure.
 • Access to the vibrator.
 • Write to external storage.
 • Open network sockets.
 • Access information about networks.
 • Access approximate location.
 • Access precise location.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Change Wi-Fi connectivity state.
 • Read only access to phone state.
 • Mount & unmount file systems for removable storage.
 • Read the low-level system log files.
 • Read or write the system settings.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Send SMS messages.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top