M App

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 10 months ago
  • Version: 1.0
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: Motormännens Riksförbund
  • Content rating: Everyone
  • Package name: se.motormannen.motormannen
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

M App Description

0

M App är till för dig som är medlem i Motormännens Riksförbund men också för alla trafikanter. Som icke-medlem får du tillgång till Resetips, snabb tillgång telefonnummer du kan behöva om olyckan är framme ute på vägarna samt information om oss och våra erbjudanden.Som medlem tar appen dig närmare dina förmåner som medlem såsom en reseguide för samtliga länder i Europa som du kan ta med dig ut på resan och komma åt utan internetuppkoppling. Har du glömt medlemskortet hemma eller väntar fortfarande på att få hem ditt kan du via appen använda vårt nya digitala medlemskort. Som medlem i Motormännens Riksförbund kan du utnyttja Appens samtliga funktioner samt få tillgång till* Exklusiva och värdefulla rabatter på allt från billån, betalkort, försäkringar, resor och boende, drivmedel och biltillbehör. Du får också tillgång till rabatter och erbjudanden över hela världen genom Show your Card!* Kostnadsfri rådgivning från våra experter och konsumentrådgivare inom juridik, teknik och bilresor utomlands.* Sveriges största biltidning, Tidningen Motor.Genom ditt medlemskap är du med och stödjer Motormännens påverkansarbete för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet. Våra medlemmar är miljömedvetna och vill bidra i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Samtidigt är vi övertygade om att bilen även i framtiden kommer att vara ett viktigt transportmedel, som binder ihop vårt avlånga land och får vardagen att gå ihop med ”hämtning, lämning” och olika aktiviteter.

M app is for you as a member of the Automobile Association, but also to all users.As a non-member you get access to the Travel tips, quick access telephone numbers you may need if an accident occurs on the road and information about us and our offers.As a member, the app takes you closer to your benefits as a member, such as a travel guide for all countries in Europe that you can take with you on the trip and access without internet connection.Forgot your member card at home or are still waiting to get your home, you can through the app using our new digital membership card.As a member of the Automobile Association, you can make use of this app's features as well as access* Exclusive and valuable discounts on everything from car loans, credit card, insurance, travel and accommodation, fuel and car accessories. You also get access to discounts and offers all over the world through the Show your Card!* Free advice from our experts and consumer adviser for legal, engineering and car trips abroad.* Sweden's largest car magazine, Motor magazine.Through your membership, you are with and supports Motormännens advocacy for sustainable, safe and accessible mobility. Our members are environmentally conscious and want to help in the transition to a fossil-fuel independent vehicle fleet. At the same time, we are confident that the car in the future will be an important means of transport, which connects our country everyday and get to go together with "pick-up, drop-off" and various activities.


Rating Distribution


3.0
(5)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud