Kuran

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 3.0
  • Compatibility: 3.0 and up
  • Author: Hayrat Teknoloji [ Hay Teknoloji ]
  • Content rating: Rated for 3+
  • Package name: com.hayteknoloji.hayrat.mkuran
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Kuran Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Kuran Review

Tevafuklu Kur'ân-ı Kerim, Ahmed Hüsrev Altınbaşak Hattı, Hayrat Neşriyat

Kur'ân-ı Azimüşşan'ın basımı için kurulmuş büyük matbaa tesislerinde gerekli hürmet ve ihtimam gösterilerek neşredilen Tevâfuklu Kur'ân-ı Kerim, yine titiz bir çalışmanın neticesi olarak Android Cihazlara yüklenmek için Google Play Store'da yerini aldı.

Kur’ân-ı Kerîm'i yeni öğrenen her yaştan insanımız, artık rahatlıkla Kur’ân okuyabilmektedir.

YENİLİKLER

Yeni Baştan Tasarladık
Kur'an-ı Kerim'in güzeliklerini yansıtabilecek yeni ve sade bir tasarım anlayışıyla uygulamamızı yeni baştan tasarladık.
Bir bakışta Surenin nerede nazil olduğunu, kaç ayet olduğunuve hangi cüzde olduğunu görebileceksiniz. Okumak istediğiniz Sure, Sayfa veya Cüz'e ulaşmak çok kolay. Hepsi tek sayfada. Ayrıca Cüzlerin istediğiniz hizbine anasayfadan gidebileceksiniz.

Kullanıcı Dostu Okuma Özellikleri
Görselliğiyle Kur'an’a sade ve şık bir nazarla bakmanızı, okurken dahi sayfa yapınızı kişiselleştirebilecek seçenekleri kullanmanızı sağlar. Sayfa zemin rengi, ekran parlaklık seviyesi belirleme, okudukça açık kalacak ekran ve meal geçişi gibi özelliklerle kullanıcı dostu bir programınız olacak.

Daha Keskin Harfler Daha Net Sayfalar
Tevafuklu Kur'an-ı Kerim'in şirin hattını daha keskin ve daha yüksek çözünürlükte okuyacak ama cihazınızın hafızasında daha az yer ayıracaksınız. Zenginleşen ama sistem kaynaklarını daha az kullanan hızlı bir tecrübe.

Daha Fazla Hafız
1-İshak Danış
2-Abdussamed
3-Sudeys
4-Gamidi
5-Kabe İmamları
6-Medine İmamları

Akıllı Miklep
Hatim ve ezberlerinizi hatta Kurani araştırmalarınızı yaparken kullanabileceğiniz ayrı ayrı ayraçlar barındıran miklep.

İndirme Yöneticisi
Tüm veritabanını indirme sürecini kontrol edebileceğiniz dahili indirme yöneticisi.

Hafız Modu ve Dinleme Sayfası
Artık istediğiniz sayfaları istediğiniz kadar tekrar okuyabilecek, isterseniz bu sayede çok hızlı ezberler yapabileceksiniz.
İstediğiniz hocayı sayfa okuma modundan seçip dinleyebilir, bu dinlemeyi daha sonra tekrar dinlemek için favori listenize ekleyebilirsiniz.

Okuma Özellikleri
Siz Kuran'ı okurken biz sık kullanacağız özellikleri iki tıklamayla sayfanın altından ve üstünden gelen alanlara yerleştirdik. (Meale geçiş, ayraç, sayfa rengi ve ışığı değiştirme, sesli dinleme vs.)

Not: Tema ve Dil seçenekleri aktif değil. Güncellemeyle birlikte aktif olacak.

Tevafuk nedir? “Kur’an’daki tevafuk mucizesi” tabiri ile anlatılmak istenen nedir?

Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Özellikle tesadüfe, başı boşluğa verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere “tevafuk” denir.
Kur’an’daki tevafuk mucizesi ise, Kur’an’da bulunan toplam 2806 adet “Allah” lafzının bazı müstesnalar hariç birbiriyle tevafuk etmesidir. Kur’an’ın 604 sayfasının çoğunda “Allah” lafzı mükerrer olarak geçmektedir.
Bu lafızlar, har sayfada ya alt alta, ya karşılıklı sayfalarda üst üste, ya da bir yaprağın iki sayfasında sırt sırta gelerek, ya da sayfalar arasında birbirine tevafuk etmektedir. Rab, Kur’an ve Resul kelimelerinde de aynı tevafuk olduğu gibi daha başka tevafuk çeşitleri de vardır.Muhtasar Meâl

Muhtasar Meâl, hemen hemen her sahîfesinde, asrımızın imamı Bedîüzzamân Hazretlerinin te’lîf ettiği Risâle-i Nûr Külliyâtındaki îzahlarını ilgili âyetlere hâşiyeler halinde vermesinden dolayı sahasında ilk ve tek. Muhtasar Meâl, 1930’larda Rumûzât-ı Semâniye isimli eserinde ‘tevâfuklu ve hâşiyeli’ bir Kur’ân’dan bahseden Bedîüzzamân Hazretleri’nin aynı zamanda tarihî bir vasiyetidir. Bu hâliyle Muhtasar Meâl, okuyanlarla Kur’ân arasında manevî ve sarsılmaz bağlar kurmakta, hem Kur’ân’ın göze hitap eden i’câzı olan ‘tevâfuk’ ile kalp âlemini nûrlandırmakta, hem de Kur’ân’ın sonsuz hakîkatlerinden latîf katreler takdîm ederek fikir dünyâmıza zenginlik kazandırmaktadır. LETTERS OF Quran, Ahmed Husrev Altınbaşak Line, Charity Publications

Qur'an-i Azimüşşan the respect required in established large printing facility for printing and attention by showing emitted LETTERS OF Quran, also took place in the Google Play Store to install on Android Device as a result of meticulous work.
 
Quran and people of all ages, new learning can now easily read the Qur'an.

INNOVATIONS

We redesign
Holy Quran and a simple design with a new understanding of our practice may reflect the beauties we have designed a new beginning.
Surah was revealed at a glance where you will be able to see that which is juz a few verses olduğunuv. Sure you want to read a page or very easy to get Juz. All on one page. Also Juz of the faction you want to be able to go to the homepage.

Reading User Friendly Features
Your look simple and elegant visuals with a perspective towards the Koran allows you to use options to personalize your building even reading the page. Page background color, display brightness level to determine the user with features such as screen and meal transition will remain open friendliness you read will have a program.

Sharper Letters Clearer Pages
LETTERS will read the Holy Quran cute line sharper and higher resolution, but will spend less in your memory. Enriching experience using a fast but less system resources.

More Hafiz
1-Isaac Clients
2-Abdussamed
3-Sudeys
4-I Gamini
5-Kaba Imams
6-Medina Imams

Smart Miklep
Hatim and even Qur'anic recitation your hosting miklep brackets separately when you can use your research.

Download Manager
All database built-in download manager you can check the download process.

Hafiz Mode and listening Page
Now you can read again until the desired page you want, you can do so very quickly if you want to memorize.
Select the page you can listen to the teacher reading mode you want, you can add it to listen to your favorite list to listen to it again later.

Reading Features
As you read the Quran, we place the field from the bottom and the top of the page theme features two clicks will use frequently. (Meal in transition, brackets, page color and light to change, listening to audio, etc.)

Note: Themes and language options are not active. Update, which will be active together.

What is Tewafuq? "Tewafuq miracle of the Qur'an" What is meant by the term?

Tewafuq, is appropriate and equivalent to two things come together. Especially coincidence, given the possibility of head space and back without the presence of the Divine intent and will to coincide felt "Tewafuq" is called.
The miracle of the Qur'an Tewafuq total 2806 units in the Quran "Allah" is not the letter of the conformity with each other except for some exceptions. Most of the 604 pages of the Quran "Allah" is referred to as repetitive wording.
This lafız, huh The lower or bottom of pages, or facing pages in a row, or coming back to back in two pages on one sheet, or between pages is another surprise. Lord, as well as the conformity of the Qur'an and there is also another word Rasul Tewafuq varieties.TEWAFUQ

TEWAFUQ, in almost all prophecies, Bediuzzaman Hazrat Imam of our century of the Risale-i Nur te'lîf meat due to a case they Hasina explain the relevant verses in the corpus area of ​​the first and only. TEWAFUQ 1930s Rumûzât-i semanne work is the 'LETTERS and hâşiyel' is a mention from the Quran Hazrat Bediuzzaman is also a historical legacy. In this case the TEWAFUQ, establish spiritual and unshakable bonds between the Qur'an, the readers, and the miracle that appeal to the eye of the Qur'an 'the conformity' to the nûrlandır the heart of the Worlds, and also introduced pleasant by katrina are the Qur'an eternal truths idea brings richness to our world.

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.5
(10 236)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top