Lubimy Czytać

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 10 months ago
  • Version: 1.5.10
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: Lubimyczytać.pl
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.lubimyczytac
Support Comments FAQ I'm the dev!

Lubimy Czytać Description

0

Oto nowy mobilny wymiar książkowej społeczności! Największa społeczność książkowych moli Lubimyczytać.pl przedstawia aplikację, dzięki której będziesz mieć świat książki w zasięgu ręki. Zrób zdjęcie okładki, żeby odnaleźć konkretny tytuł, dodaj go na wirtualną półkę, przeczytaj recenzje, porównaj ceny i kup! Ponad 700 tys. unikalnych opinii, kilkanaście milionów książek na półkach użytkowników, blisko 2 miliony użytkowników miesięcznie! ★ Kompletuj „wirtualną biblioteczkę”,
★ Bądź na bieżąco z wydarzeniami ze świata literatury - czytaj "Co nowego",
★ Stwórz listę książek, które "Chcesz przeczytać",
★ Oceniaj książki, czytaj i pisz recenzje oraz opinie,
★ Znajdź ulubionych pisarzy i cytaty z ich książek,
★ Odwiedź Gustotekę - czyli bibliotekę gustów i poznaj osoby o podobnych czytelniczych zainteresowaniach,
★ Śledź co czytają Twoi znajomi,
★ Porównaj ceny książek i kup w wybranej księgarni,
★ Czytaj fragmenty książek! Z aplikacji i serwisu lubimyczytać.pl korzystasz za darmo! W podstawowej wersji aplikacji użytkownik ma możliwość wyszukania 100 książek za pomocą zdjęć okładek. ★ Wykupienie konta premium gwarantuje możliwość wykonywania nieograniczonej liczby zdjęć okładek oraz blokuje wyświetlanie reklam. Zapraszamy!

Here's a new dimension to mobile book community!The largest community of moles Lubimyczytać.pl book presents an application which allows you to have the book world at your fingertips.Take a picture of the cover to find a particular title, add it to the virtual shelf, read reviews, compare prices and buy!Over 700 thousand. Unique opinion, several million books on the shelves of users, close to 2 million users a month!★ completes a "virtual library",
★ Keep up to date with events from the world of literature - read the "What's New"
★ Create a list of books that "Want to read"
★ Evaluate the book, read and write reviews, and opinions,
★ Find your favorite writers and quotes from the books,
★ Visit Gustotekę - which is a library of tastes and meet people with similar reading interests,
★ Follow what your friends are reading,
★ Compare prices and buy books in selected bookstores
★ Read excerpts of books!With application and service lubimyczytać.pl use for free!In the basic version of the application, the user is able to find 100 books by cover pictures.★ Purchasing premium guarantees the ability to perform an unlimited number of photos covers and blocking ads.You are welcome!


Rating Distribution


3.7
(2 561)
5
4
3
2
1Lubimy Czytać APK Version History


  • Lubimy Czytać v.1.5.10 for Android 4.0.3+ Sep. 07, 2016
  • Lubimy Czytać v.1.5.6 for Android 4.0+ Oct. 15, 2015
  • Lubimy Czytać v.1.5.4 for Android 4.0+ Sep. 26, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top