Lubimy Czytać

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 1.5.10
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: Lubimyczytać.pl
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.lubimyczytac
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Lubimy Czytać Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Lubimy Czytać Review

Oto nowy mobilny wymiar książkowej społeczności! Największa społeczność książkowych moli Lubimyczytać.pl przedstawia aplikację, dzięki której będziesz mieć świat książki w zasięgu ręki. Zrób zdjęcie okładki, żeby odnaleźć konkretny tytuł, dodaj go na wirtualną półkę, przeczytaj recenzje, porównaj ceny i kup! Ponad 700 tys. unikalnych opinii, kilkanaście milionów książek na półkach użytkowników, blisko 2 miliony użytkowników miesięcznie! ★ Kompletuj „wirtualną biblioteczkę”,
★ Bądź na bieżąco z wydarzeniami ze świata literatury - czytaj "Co nowego",
★ Stwórz listę książek, które "Chcesz przeczytać",
★ Oceniaj książki, czytaj i pisz recenzje oraz opinie,
★ Znajdź ulubionych pisarzy i cytaty z ich książek,
★ Odwiedź Gustotekę - czyli bibliotekę gustów i poznaj osoby o podobnych czytelniczych zainteresowaniach,
★ Śledź co czytają Twoi znajomi,
★ Porównaj ceny książek i kup w wybranej księgarni,
★ Czytaj fragmenty książek! Z aplikacji i serwisu lubimyczytać.pl korzystasz za darmo! W podstawowej wersji aplikacji użytkownik ma możliwość wyszukania 100 książek za pomocą zdjęć okładek. ★ Wykupienie konta premium gwarantuje możliwość wykonywania nieograniczonej liczby zdjęć okładek oraz blokuje wyświetlanie reklam. Zapraszamy!

Here's a new dimension to mobile book community!The largest community of moles Lubimyczytać.pl book presents an application which allows you to have the book world at your fingertips.Take a picture of the cover to find a particular title, add it to the virtual shelf, read reviews, compare prices and buy!Over 700 thousand. Unique opinion, several million books on the shelves of users, close to 2 million users a month!★ completes a "virtual library",
★ Keep up to date with events from the world of literature - read the "What's New"
★ Create a list of books that "Want to read"
★ Evaluate the book, read and write reviews, and opinions,
★ Find your favorite writers and quotes from the books,
★ Visit Gustotekę - which is a library of tastes and meet people with similar reading interests,
★ Follow what your friends are reading,
★ Compare prices and buy books in selected bookstores
★ Read excerpts of books!With application and service lubimyczytać.pl use for free!In the basic version of the application, the user is able to find 100 books by cover pictures.★ Purchasing premium guarantees the ability to perform an unlimited number of photos covers and blocking ads.You are welcome!

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


3.7
(2 561)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top