Modlitewnik

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 1.5.1
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: Tomasz Smutek
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.smutek.tomasz.modlitewnik
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Modlitewnik Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Modlitewnik Review

GŁÓWNE ZALETY:• ponad 130 modlitw, ewangelie i czytania na każdy dzień, mały katechizm, rachunek sumienia, itp,
• ładny i przejrzysty interfejs użytkownika,
• w 100% bezpieczna aplikacja, nie wymaga żadnych uprawnień do poprawnego działania,
• pełna funkcjonalność dostępna offline,
• brak reklam,
• oznaczanie modlitwy jako ulubiona,
• zmiana wielkości tekstu,
• zmiana kategoryzacji modlitw,
• oddzielne konta użytkowników,
• zabezpieczenie konta hasłem,
• inne...SPIS TREŚCI• kalendarz liturgiczny - codzienne czytania i ewangelie (Pismo Święte, Biblia),
• droga krzyżowa - 2 rozważania,
• różaniec - 2 rozważania,
• litania - 46,
• nowenny - 26,
• koronki - 7,
• modlitwy codzienne - 35,
• mały katechizm - 19,
• gorzkie żale,
• tajemnica szczęścia,
• rachunek sumienia + modlitwy około sakramentalne.PRZYKŁADOWE MODLITWYLitania do:
Anioła Stróża
Archaniołów i Chórów Anielskich
Chrystusa Króla
Ducha Świętego
Dzieciątka Jezus
Imienia Maryi
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Matki Bożej
Miłosierdzia Bożego
Najdroższej Krwi Serca Pana Jezusa
Najświętszego Imienia Jezus
Najświętszego Oblicza Jezusa
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Najświętszej Maryi Panny - Dominikańska / Loretańska
Niepokalanego Serca Maryi
Pięciu Ran Jezusa Chrystusa
Przenajświętszego Sakramentu
św. Anny, Antoniego, Brunona z Kolonii, Gemmy Galgani, Jana Apostoła, Jana Pawła II, Joanny Franciszki de Chantal, Józefa Kalasancjusza, Józefa Opiekuna Najświętszej Rodziny, Judy Tadeusza, Maksymiliana, Michała Archanioła, ojca Pio, Rafała Archanioła, Rity, Wincentego Ferreriusza
Trójcy Przenajświętszej
Wszystkich Świętych
Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej
Litania Narodu Polskiego
Litania o męce Pańskiej
Litania za zmarłych
Litania zawierzenia Matce Bożej FatimskiejNowenna do:
Bożej Opatrzności
Ducha Świętego
Dzieciątka Jezus
Krwi Chrystusa
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Matki Bożej Szkaplerznej
Miłosierdzia Bożego
Najświętszego Serca Jezusowego
Najświętszej Rodziny
św. Faustyny, Jana Bosko, Jana Pawła II, Katarzyny Aleksandryjskiej, Maksymiliana Kolbego
Nowenna ku czci Matki Bożej Fatimskiej
Nowenna pompejska
Nowenna za przyczyną Pokornego Łotra św. DyzmyModlitwa przed rachunkiem sumienia
Czym jest rachunek sumienia
Modlitwy pokutne
Rachunek sumienia
Modlitwa przed spowiedzią
Spowiedź Święta
Modlitwy po spowiedziKoronka do:
Ducha Świętego
Matki Bożej Miłosierdzia
Miłosierdzia Bożego
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Najświętszych Ran Pana Jezusa
św. Józefa
św. RityAkt oddania się Matce Bożej
Akt poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi
Akty strzeliste
Akty uwielbienia
Aniele Boży
Anioł Pański
Codzienne ofiarowanie
Duszo Chrystusowa...
Hymn Poranny
Hymny do Ducha Świętego
Kwadrans przed Przenajświętszym
Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego, do św. Michała Archanioła, o pogodę ducha, o potomstwo za wstawiennictwem św. Rity, o siedem darów Ducha Świętego, podczas nauki, poranna, poranna do św. Michała Archanioła, przy posiłkach, skuteczna w sprawach beznadziejnych (św. Rita), św. Bernarda, wieczorna, zanurzenia we Krwi Jezusa Chrystusa
Modlitwy do Anioła Stróża
Modlitwy do św. Rity
Modlitwy o dobrą żonę / męża
Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)
Pod Twoją obronę
Prośba o pokorę do św. Michała Archanioła
Prośby o łaski Ducha Świętego
Wyznanie wiary (credo)
Wyznanie wiary (Skład Apostolski)
Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)MAŁY KATECHIZM:
Cztery cnoty główne
Dwa przykazania miłości
Dwanaście owoców Ducha Świętego
Dziesięć przykazań
Dziewięć grzechów przeciw miłości bliźniego
Główne prawdy wiary
Grzechy cudze
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
Grzechy wołające o pomstę do nieba
Najprzedniejsze dobre uczynki
Osiem błogosławieństw
Ostateczne rzeczy człowieka
Przykazania kościelne
Siedem darów ducha świętego
Siedem grzechów głównych
Siedem sakramentów świętych
Trzy Cnoty Boskie
Uczynki miłosierne co do ciała
Uczynki miłosierne co do duszy

MAIN ADVANTAGES:• more than 130 prayers, gospel and reading every day, small catechism, self-examination, etc,
• nice and clean user interface,
• 100% secure application does not require any permissions to work correctly,
• Full functionality is available offline,
• No ads
• determination of prayer as a favorite,
• Change text size,
• change of categorization prayers
• Separate user accounts
• securing the account password,
• other...TABLE OF CONTENTS• liturgical calendar - daily reading and the gospel (the Holy Scriptures, the Bible)
• Way of the Cross - 2 considerations,
• Rosary - 2 considerations,
• litany - 46,
• novenas - 26
• lace - 7
• prayer daily - 35
• small catechism - 19,
• bitter grievances,
• the secret of happiness,
• examination of conscience + prayer about sacramental.EXAMPLES OF PRAYERLitany:
guardian angel
Archangels and Angels Choir
Christ the King
Holy Spirit
Baby Jesus
name of Mary
Our Lady of Perpetual Help
Our Lady
Divine mercy
Most Precious Blood of the Sacred Heart of Jesus
Holy Name of Jesus
Holy Face of Jesus
Sacred Heart of Jesus
Blessed Virgin Mary - Dominican / Loreto
Immaculate Heart of Mary
Five Wounds of Jesus Christ
Blessed Sacrament
St. Anna Anthony Bruno of Cologne, Gemma Galgani, John the Apostle, Pope John Paul II, Jane Frances de Chantal, Joseph Calasanz, Joseph, Guardian of the Holy Family, Jude, Maximilian, Michael, Padre Pio, Raphael the Archangel, Rita, Vincent Ferrer
Holy Trinity
All the saints
Litany of thanksgiving to Our Lady of Czestochowa
Litany of the Polish Nation
Litany of the Lord's Passion
Litany of the Dead
Litany of entrustment to Our Lady of FatimaNovena to:
divine Providence
Holy Spirit
Baby Jesus
blood of Christ
Our Lady of Perpetual Help
Our Lady of the Scapular
Divine mercy
Sacred Heart
Holy Family
St. Faustina, John Bosco, John Paul II, Catherine of Alexandria, Maximilian Kolbe
Novena in honor of Our Lady of Fatima
Novena Pompey
Novena for the cause of Humble Knave St. DyzmaPrayer before the examination of conscience
What is a self-examination
penitential prayers
Reckoning
Prayer before confession
Holy confession
Prayer after confessionChaplet:
Holy Spirit
Our Lady of Mercy
Divine mercy
Sacred Heart of Jesus
Sacred Wounds of Jesus
St. Joseph
St. RitaThe act of devotion to the Mother of God
The act of devotion to St. Michael the Archangel
Acts soaring
Acts of worship
angel of God
Angelus
daily sacrifice
Soul of Christ ...
Morning hymn
Hymns to the Holy Spirit
Fifteen minutes before the Blessed
Prayer to Christ Crucified, to St. Michael the Archangel, of serenity, of the offspring through the intercession of St. Rita, seven gifts of the Holy Spirit, while learning, morning, morning to St. Michael, at meals, effective in hopeless cases (St. Rita), St. Bernard, evening, soak in the Blood of Jesus Christ
Prayer to Guardian Angel
Prayer to St. Rita
Prayer for a good wife / husband
Our Father (The Lord's Prayer)
Under Your protection
Request humility to St. Michael the Archangel
Requests for the grace of the Holy Spirit
Confession of faith (creed)
Profession of faith (the Creed)
Hail Mary (the Angelic Salutation)SMALL CATECHISM:
The four cardinal virtues
Two commandments of love
The twelve fruits of the Holy Spirit
Ten Commandments
Nine sins against charity
The main truth of the faith
sins of others
The sins against the Holy Spirit
Sins that cry to heaven
Great men good deeds
The Beatitudes
The final thing a man
commandments of the church
The seven gifts of the Holy Spirit
Seven main sins
Seven Sacraments
Three Virtues Divine
Deeds of mercy body
Deeds of mercy for the soul

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.9
(705)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top