Najpikniejsze Koldy Polskie

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 1.0
  • Compatibility: 2.2 and up
  • Author: Appradar.pl
  • Content rating: Kidsafe
  • Package name: pl.appradar.koledypolskie
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Najpikniejsze Koldy Polskie Review

Unfortunately, professional review of the Najpikniejsze Koldy Polskie app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Najpikniejsze Koldy Polskie Review

0

Śpiewnik zawierający zestaw 21 najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich kolęd. Wszystkie nie tylko z tekstem, ale także z melodią. W sam raz na Boże Narodzenie i wspólne kolędowanie podczas wigilii.

Kolędy:

1. Ach, ubogi żłobie
2. Anioł pasterzom mówił
3. A wczora z wieczora
4. Bóg się rodzi, moc truchleje
5. Bracia, patrzcie jeno
6. Cicha noc, święta noc
7. Do szopy, hej pasterze
8. Dzisiaj w Betlejem
9. Gdy się Chrystus rodzi
10. Jezus malusieńki
11. Lulajże Jezuniu, moja perełko
12. Mędrcy świata, monarchowie
13. Mizerna cicha, stajenka licha
14. Pasterze mili coście widzieli
15. Pójdźmy wszyscy do stajenki
16. Przybieżeli do Betlejem pasterze
17. Triumfy Króla niebieskiego
18. Wesołą nowinę bracia słuchajcie
19. Wśród nocnej ciszy
20. W żłobie leży, któż pobieży
21. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły Songbook contains a collection of 21 beautiful and most popular Polish carols. All not only the text, but also with the melody. Just in time for Christmas and carol singing together during Christmas Eve.

Christmas Carols:

1 Ah, poor manger
2 The angel told the shepherds
3 And yesterday evening
4 God is born, the powers tremble
5 Brothers, look Jeno
6 Silent night, holy night
7 To shed, hey shepherds
8 Today in Bethlehem
9 When Christ is born
10 Jesus teeny
11th Lulajże little Jesus, my pearled
12 The wise men of the world, monarchs
13 Mizerna quiet, stable earth
14 Pastors kind you have seen
15 Let us all to the stable
16 Przybieżeli to Bethlehem shepherds
17 Triumphs of the King of heaven
18 Good tidings brothers listen
19 Silence of the night
20 In a manger lies, who pobieży
21 With the birth of the Lord's day today cheerful


Rating Distribution


4.2
(277)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top