Nexto Reader (czytnik książek)

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 6 years ago
  • Version: 3.2.2
  • Compatibility: 2.2 and up
  • Author: e-Kiosk SA
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.dost.pdf.viewer
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Nexto Reader (czytnik książek) Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Nexto Reader (czytnik książek) Review

Uwaga, podczas instalacji lub uruchomienia aplikacji może być wyświetlane ostrzeżenie o dostępie do smsów i możliwości ich wysłania. Informacja ta dotyczy tylko klientów T-mobile i jest związana z szybką płatnością. Aplikacja nie wysyła smsów bez zgody użytkownika. Sama wysyłka sms jest bezpłatna.Nexto jest darmową aplikacją (tzw. e-book reader czyli czytnik e-książek lub czytnik książek elektronicznych), która umożliwia czytanie e-booków w formacie ePub i PDF oraz słuchanie audiobooków w formacie MP3.
Na start, wraz z instalacją lub aktualizacją, aplikacji otrzymasz za darmo dwa ebooki "Zew krwi" autorstwa Jacka Londona i "Kariera Nikodema Dyzmy" Tadeusza Dołęgi Mostowicza.
Aplikacja posiada bezpośredni dostęp do publikacji z asortymentu największej polskiej e-księgarni - Nexto.pl.
Z aplikacji można korzystać na telefonie lub tablecie (np. Samsung Galaxy Tab). Użytkownicy mogą samodzielnie dodawać swoje e-booki i audiobooki wgrywając je na kartę pamięci do katalogu nexto/user.
Aplikacja zapewnia kompletną synchronizację biblioteki zakupionych cyfrowych książek pomiędzy sklepem Internetowym a aplikacjami na systemie Android, iOS.
Podstawowe możliwości aplikacji to:
* swobodne przeglądanie katalogu oraz kupna e-prasy, e-książek i audiobooków i prenumeraty ze sklepu www.nexto.pl,
* pobieranie produktów bezpośrednio na urządzenie (ebooki w całości, audiobooki we fragmentach; aplikacja obsługuje wznawianie transferu; wybór połączenia z siecią tj. WiFi/3G/EDGE),
* czytanie i odsłuchiwanie pobranych publikacji (aktualnie obsługiwane formaty plików, to: EPUB, PDF i MP3),
* możliwość wgrania własnych ebooków i audiobooków,
* automatyczna synchronizacja Biblioteki Klienta pomiędzy WWW a aplikacją i odwrotnie, a także pomiędzy aplikacjami na innych urządzeniach opartych na systemach Android, iOS
* „zakładkowanie” tj. aplikacja zapamiętuje ostatnią czytaną stronę książki lub minutę/sekundę odsłuchiwanego audiobooka. Note, when you install or run applications can be displayed warning about access to text messages and the possibility of their sending. This information applies only to customers T-Mobile and is associated with rapid payment. The application does not send text messages without the user's consent. The actual shipping is free sms.Nexto is a free application (ie. E-book reader or reader e-books or e-book reader), which lets you read e-books in ePub and PDF and listen to audio books in MP3 format.
At the start, together with the installation or upgrade, the application will receive two free ebooks "Skinwalkers" by Jack London and "Career of Nicodemus Dyzmy" Tadeusz Dolega Mostowicz.
The application has direct access to the publications in the range the largest Polish e-bookstore - Nexto.pl.
With the application you can use on your phone or tablet (eg. Samsung Galaxy Tab). Users can add their e-books and audiobooks by uploading them to a memory card to the directory nexto / user.
The application provides a complete synchronization library of digital books purchased between the shop and internet applications on Android, iOS.
Key application capabilities include:
* Freely browse the catalog and purchase e-newspapers, e-books and audio books and subscriptions from the store www.nexto.pl,
* Download the product directly to your device (ebooks in full, audiobooks, in part, the application supports resuming transfers, the choice of network connection, ie. WiFi / 3G / EDGE)
* Reading and listening to downloaded publications (currently supported file formats are: EPUB, PDF and MP3)
* The ability to upload your own e-books and audiobooks,
* Automatic synchronization between the client libraries and the web application and vice versa, as well as between applications on other devices based on Android, iOS
* "Overlapping the" ie. The application remembers the last read page of a book or minute / second-listening audiobook.

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


3.7
(3 255)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top