Download Vlera e Xhumase App for Free

Vlera e Xhumase

5.0

Review:

Zoti ynë thotë në Kuranin famëlartë: “O ju që keni besuar, kur të thirret ezani i ditës së xhuma, nxitoni atje ku përmendet emri i Zotit, lëreni shitblerjen, është më mirë për ju nëse me të vërtetë e kuptoni diçka të tillë”. (El Xhumuah: 9) Programi ju mundeson zmadhimin e tekstit dhe ruajtjen e faqeve te preferuara. Surja El-Kehf, exhuma, salavate, e premte, shqip, arabisht, me shkronja latine, Zoti YNE thote nė Kuranin famëlartë: "O ju QE keni besuar,

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
5.0
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners

Vlera e Xhumase Description

0

Zoti ynë thotë në Kuranin famëlartë: “O ju që keni besuar, kur të thirret ezani i ditës së xhuma, nxitoni atje ku përmendet emri i Zotit, lëreni shitblerjen, është më mirë për ju nëse me të vërtetë e kuptoni diçka të tillë”. (El Xhumuah: 9) Programi ju mundeson zmadhimin e tekstit dhe ruajtjen e faqeve te preferuara. Surja El-Kehf, exhuma, salavate, e premte, shqip, arabisht, me shkronja latine, Zoti YNE thote nė Kuranin famëlartë: "O ju QE keni besuar, kur të thirret ezani the DITES së xhuma, nxitoni atje ku përmendet Emri i Zotit, lëreni shitblerjen, ESHTE më sight model ju Nese me të vërtetë and kuptoni Dicka të Tille". (El Xhumuah: 9) Programi ju mundeson zmadhimin and tekstit dhe ruajtjen and faqeve you preferuara. Surja El-Kehf, exhuma, salavate, and Premte, shqip, arabisht, Latin shkronja me,Join the discussionScroll to Top