Grupa PSB

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 4 years ago
  • Version: 2.0
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: Grupa PSB
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.com.grupapsb
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Grupa PSB Review

Unfortunately, professional review of the Grupa PSB app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Grupa PSB Review

0

Budujesz, remontujesz, potrzebujesz inspiracji? Szukasz najbliższego składu budowlanego? Jesteś ciekaw(a) jaką aktualnie promocję robi Mrówka? Szukasz porad budowlanych? Bezpłatna, jedna z najbardziej obszernych i użytecznych aplikacji w tej dziedzinie jest dla Ciebie!Za pomocą tej aplikacji możesz:
- wyszukiwać najbliższe punkty sprzedaży sieci PSB (400 składów budowlanych, 189 marketów PSB Mrówka i 40 placówek PSB-Profi)
- dodawać placówki do ulubionych, dzięki czemu masz dostęp do 10 gazetek rocznie z promocjami i aktualną ofertą
- znaleźć i zakupić produkt w E-sklepach PSB – oferta ponad 70 tys. towarów.
- korzystać z bazy porad budowlanych - 600 porad i 21 filmów o budowie domu (3,5 godz. nagrań)
- przeglądać wydawnictwa PSB – dwumiesięcznik "Głos PSB" ( najnowsza wiedza o produktach i technologiach budowlanych na 50 stronach) i sezonowy kwartalnik "M jak Mrówka" ( inspiracje i porady dotyczące remontów oraz utrzymania domów i ogrodów, domowe finanse-sposoby na oszczędzanie na ponad 100 stronach)Informacja o punktach sprzedaży zawiera pełne dane teleadresowe, kontaktowe wraz z trasą dojazdu opartą o nawigację GPS. Z poziomu aplikacji jest również dostęp do serwisów tematycznych, takich jak videoblog i serwis budowlany.Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. z siedzibą w Wełeczu k/Buska-Zdroju, działa na rynku od 17 lat, jest największą i najszybciej rozwijającą się siecią hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów dom i ogród w Polsce. Sieć liczy ponad 600 punktów handlowych.Bądź na bieżąco! Odwiedź nas na www.grupapsb.com.pl i obserwuj nas na Facebook'u.

You build, renovate, you need inspiration? Looking for the nearest warehouse building? Are you curious (a) you are currently doing promotion ant? Looking for a building tips? Free, one of the most comprehensive and useful applications in this field is for you!Using this application you can:
- Search for the nearest points of sale network PSB (400 building warehouses, 189 stores and 40 ant PSB PSB-Profi centers)
- Add a facility to favorites so that you have access to 10 newspapers per year with promotions and current offer
- Find and purchase the product in E-stores PSB - offer more than 70 thousand. goods.
- Use the base building tips - 600 tips and 21 movies on the construction of the house (3.5 hours. Recordings)
- Browse Publishing PSB - bimonthly "Voice PSB" (the latest knowledge about products and construction technologies for 50 pages) and seasonal quarterly "M ant" (inspiration and advice on repairs and maintenance of houses and gardens, home-finance-ways to save on more than 100 pages)Information on points of sale includes full contact details, contact with directions based on GPS navigation. From the application is also available on the website, thematic, such as construction and maintenance videoblog.Polish PSB Group SA based in Wełecz k / Busko-Zdroj, operating on the market for 17 years, is the largest and fastest growing network of wholesalers of building materials and home and garden stores in Poland. The network has over 600 retail outlets.Stay up to date! Visit us on www.grupapsb.com.pl and follow us on Facebook.


Rating Distribution


2.9
(83)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top