Pracomierz Czas Pracy

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 10 months ago
  • Version: 2.18
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: MMCDevelopment
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.paragrafxv.workhours
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Pracomierz Czas Pracy Description

0

Aplikacja stworzona do kontroli czasu pracowników w firmie. Każdy pracownik wchodząc do swojego profilu ma informacje w postaci tekstowej o liczbie godzin w pracy w ciagu miesiąca, nadgodzin, braków w normowym czasie pracy. Do dyspozycji jest też kalendarz z informacją o godzinie wejścia i wyjścia z pracy. Pracownik widzi także liczbe godzin przepracowanych w każdym dniu w postaci wykresu.
Aplikacja posiada panel administratora, w którym dostępne są funkcje:
*Dodawanie pracownika, edycja pracownika, podgląd pracownika,
* Generowanie raportu do plik *.cvs
*Import/Export bazy danych z pracownikami i ich logami.Każdy użytkownik chroniony jest PIN-em co zapewnia pełną prywatność w stosunku do innych pracowników. Panel Administratora także chroniony jest PIN-em. Application created to control the time employees in the company. Every employee going to your profile is information in text form about the number of hours of work in one month, overtime, gaps in normowym during operation. There is also a calendar with information about the time of entry and exit from work. The employee also sees the number of hours worked each day in the form of a graph.
The application has an admin panel, which functions are available:
* Add the employee, the employee edit, preview employee
* Generate the report to file * .cvs
* Import / Export database of employees and their logos.Each user is protected by a PIN which ensures complete privacy in relation to other employees. Panel Administrator also is protected by a PIN.


Rating Distribution


4.3
(12)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud