Targi Książki w Krakowie

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.8.6.8
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: Adfairs Sp. z o.o.
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.adfairs.ksiazkikrakow
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Targi Książki w Krakowie Review

Unfortunately, professional review of the Targi Książki w Krakowie app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Targi Książki w Krakowie Review

0

Aplikacja Targi Książki - Kraków to interaktywny 'pamiętnik' przechowujący Twoje zdjęcia i notatki z targów. To również dostęp do rabatów i ofert specjalnych dedykowanych użytkownikom mobile!

Co jeszcze zyskasz dzięki pobraniu aplikacji?

● skaner kodów QR ze stoisk wystawców, po zeskanowaniu których otrzymasz dostęp do rabatów i ofert specjalnych
● możliwość robienia zdjęć oraz załączania notatek w aplikacji, dzięki czemu jeszcze po zakończeniu targów będziesz mógł powrócić do ważnych dla Ciebie informacji
● spersonalizowane podsumowanie eventu - listę wszystkich wystawców, których dodałeś do 'ulubionych' wraz z przypisanymi zdjęciami oraz notatkami
● bezpośredni kontakt z wystawcami przed, podczas oraz po ukończonych targach, dzięki funkcji wysyłania wiadomości z aplikacji
● wgląd do agendy targów wraz z opcją włączenia powiadomień push
● możliwość wyszukiwania wystawców alfabetycznie i po liście kategorii oraz interaktywną nawigację do ich stoisk
● dostęp do profili wystawców oraz najważniejszych informacji o targach

Pobierz aplikację i zobacz, co przygotowali dla Ciebie wystawcy! Applications Book Fair - Krakow is an interactive 'diary' that stores your photos and notes from the fair. It also provides access to discounts and special offers dedicated to mobile users!

What else will you gain from downloading the application?

● QR code scanner from the stands of exhibitors, after scanning which will have access to discounts and special offers
● the ability to take photos and attach notes in the app, so even after the fair will be able to return to important information for you
● personalized summary of the event - a list of all exhibitors, which have added to 'favorites' together with the assigned photographs and notes
● direct contact with exhibitors before, during and after completed fair, thanks to the messaging application
● insight into the agenda of the fair, along with the option to enable push notifications
● the ability to search for exhibitors alphabetically, and the list of categories and interactive navigation to their stands
● access to the profiles of exhibitors and the most important information about the fair

Download the app and see what the exhibitors have prepared for you!


Rating Distribution


4.1
(25)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top