uBezpiecz

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 2 years ago
 • Version: 1.0.13
 • Compatibility: 4.0 and up
 • Author: Polkomtel Sp. z o.o.
 • Content rating: Everyone
 • Package name: pl.benefia.smartmini
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

uBezpiecz Review

Unfortunately, professional review of the uBezpiecz app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

uBezpiecz Review

0

Sprawdź w kilka sekund ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu OC/AC/NNW/ASSISTANCE swojego samochodu.
Koniec z czasochłonnymi rozmowami z konsultantem! Koniec z wypełnianiem złożonych formularzy na stronach internetowych!
Wystarczy tylko zeskanować kamerą telefonu kod 2D AZTEC z dowodu rejestracyjnego!
Wiążącą ofertę ubezpieczeniową otrzymasz automatycznie w kilka sekund. Oferta będzie zawierać wszystkie zniżki wynikające z historii ubezpieczenia.
Spodobała Ci się oferta? Polisę możesz kupić bezpośrednio w aplikacji! Polisę wygodnie opłacisz dzięki PayU za pomocą karty kredytowej lub poprzez stronę Twojego banku.
Po opłaceniu polisa od razu będzie gotowa do pobrania i równocześnie zostanie wysłana na Twój adres email. Co zrobić jeśli zgubiłeś polisę lub potrzebujesz jej kopii? Wystarczy ponownie zeskanować kod 2D AZTEC z dowodu rejestracyjnego. Twoja polisa zawsze będzie na Ciebie czekać. In a few seconds how much you can save on insurance OC / AC / NNW / ASSISTANCE his car.
No more time-consuming conversations with the consultant! No more filling out complex forms on the web!
Just scan camera phone code 2D AZTEC registration certificate!
Binding offer insurance will receive automatically in a few seconds. The offer will include all discounts resulting from the history of insurance.
You liked to offer? Insurance policy you can buy directly in the app! You pay your insurance easily thanks to Allegro using a credit card or through your bank's website.
After paying for the policy immediately will be ready for download at the same time and will be sent to your email address. What to do if you lost your insurance or need a copy? Just re-scan the 2D code AZTEC registration certificate. Your policy will always be waiting for you.


Rating Distribution


2.9
(60)
5
4
3
2
1uBezpiecz Version History


 • uBezpiecz v.1.0.13 for Android 4.0+ Sep. 01, 2016
 • uBezpiecz v.1.0.11 for Android 4.0+ Aug. 05, 2016
 • uBezpiecz v.1.0.10 for Android 4.0+ Jul. 18, 2016
 • uBezpiecz v.1.0.9 for Android 2.3.4+ May. 19, 2016
 • uBezpiecz v.1.0.5 for Android 2.3.4+ May. 03, 2016
 • uBezpiecz v.1.0.4 for Android 2.3.4+ Mar. 07, 2016
Show moreJoin the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top