6obcy - Beta

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 2 years ago
 • Version: 1.85
 • Compatibility: 2.3 and up
 • Author: 4funtime
 • Content rating: Teen
 • Package name: com.forfuntime.szobcy
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

6obcy - Beta Review

Unfortunately, professional review of the 6obcy - Beta app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

6obcy - Beta Review

0

6obcy to serwis gdzie możesz poznawać ludzi i zawierać nowe znajomości z całej Polski lub Twojego województwa. Rozmowy są kompletnie anonimowe, a korzystanie ze strony nie wymaga rejestracji. Po prostu kliknij "Połącz z obcym", aby rozpocząć nową rozmowę. Jeśli okaże się mało interesująca, możesz przejść do następnej. Powodzenia :)Dodatkowe opcje:
- za pomocą czerwonej kostki wylosuj temat z naszej puli i dyskutuj z obcym,
- po długim zapoznaniu się z rozmówcą możesz wysłać mu zdjęcie profilowe z Facebooka,
- poinformuj nas o niewłaściwym zachowaniu rozmówcy przyciskiem czerwonej flagi,
- minimalizuj aplikację bez obaw o utratę rozmowy (problem znany ze wcześniejszych wersji 6obcy).Jest to wersja beta nowego 6obcy na telefony z Androidem. Może jeszcze nie działać w 100%. Zgłaszajcie błędy :) Możecie to zrobić na email: kontakt@6obcy.pl

6obcy is a service where you can meet people and make new friends from all over Polish or your province.Conversations are completely anonymous and use the site does not require registration. Simply click "Connect to a stranger" to start a new conversation. If you find uninteresting, you can go to the next one. Good luck :)Additional options:
- Using red cubes get a topic from our pool and discuss with a stranger,
- After a long hearing the caller can send him a profile picture from Facebook,
- Let us know about inappropriate behavior caller by pressing the red flag,
- Minimize the application without having to worry about losing a conversation (a problem known from previous versions 6obcy).This is the beta version of the new 6obcy on phones with Android. It can not operate at 100%. Reported errors :) You can do it by email: kontakt@6obcy.pl


Rating Distribution


3.8
(2 030)
5
4
3
2
16obcy - Beta Version History


 • 6obcy - Beta v.1.85 for Android 2.3.2+ Aug. 31, 2016
 • 6obcy - Beta v.1.84 for Android 2.3.2+ Aug. 21, 2016
 • 6obcy - Beta v.1.83 for Android 2.3.2+ Apr. 08, 2016
 • 6obcy - Beta v.1.82 for Android 2.3.2+ Apr. 07, 2016
 • 6obcy - Beta v.1.81 for Android 2.3.2+ Apr. 01, 2016
 • 6obcy - Beta v.1.05 for Android 2.3.2+ Oct. 02, 2015
 • 6obcy - Beta v.1.04f for Android 2.3.2+ Sep. 01, 2015
 • 6obcy - Beta v.1.04d for Android 2.3.2+ Aug. 23, 2015
 • 6obcy - Beta v.1.04c for Android 2.3.2+ Aug. 21, 2015
 • 6obcy - Beta v.1.04b for Android 2.3.2+ Aug. 18, 2015
Show moreJoin the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top