Poczta INTERIA

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 2 years ago
 • Version: 2.0.35
 • Compatibility: 2.3 and up
 • Author: INTERIA.PL
 • Content rating: PEGI 3
 • Package name: pl.interia
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Poczta INTERIA Review

Unfortunately, professional review of the Poczta INTERIA app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Poczta INTERIA Review

0

Uwaga: To jest starsza wersja aplikacji. Jeśli chcesz korzystać z nowej pobierz aplikację Nowa Poczta Interia (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.interia.poczta_next).Jeśli posiadasz jedno lub więcej kont pocztowych ta aplikacja jest dla Ciebie.
Aplikacja ułatwi Ci dostęp do Twoich kont poprzez pełną integrację z interfejsem mobilnym poczty INTERIA.PL.
Instalując aplikację otrzymujesz:
- możliwość konfiguracji wielu kont pocztowych w INTERIA.PL i szybkiego przełączania się pomiędzy nimi,
- dostęp do swojej poczty jednym kliknięciem – aplikacja pamięta Twoje dane autoryzacyjne do konta,
- bieżące powiadomienia o nowych wiadomościach przychodzących na Twoją skrzynkę,
- możliwość wysyłania plików z pamięci telefonu jako załączników,
- możliwość załączania plików do wiadomości poprzez opcję „Udostępnij” z poziomu galerii zdjęć i innych aplikacji zewnętrznych,
- pełną funkcjonalność mobilnej poczty INTERIA.PL Note: This is an older version of the application. If you want to use the new application download New Mail Interia (https: // play .google.com / store / apps / details? id = pl.interia.poczta_next).If you have one or more e-mail accounts, this app is for you.
The application will help you access your accounts through full integration with mobile e-mail interface INTERIA.PL.
By installing the application you get:
- The ability to configure multiple e-mail accounts in INTERIA.PL and quickly switch between them,
- Access to your e-mail with a single click - the application remembers your authorization data into account,
- Current notifications about new incoming messages to your email inbox,
- The ability to send files from the phone's memory as attachments,
- The ability to attach files to messages via the "Share" from the gallery, and other external applications,
- The full functionality of mobile email INTERIA.PL


Rating Distribution


3.6
(4 818)
5
4
3
2
1Poczta INTERIA Version History


 • Poczta INTERIA v.2.0.35 for Android 2.3.2+ Aug. 30, 2016
 • Poczta INTERIA v.2.0.34 for Android 2.3.2+ Aug. 17, 2016
 • Poczta INTERIA v.2.0.33 for Android 2.3.2+ Aug. 04, 2016
 • Poczta INTERIA v.2.0.22 for Android 4.4+ Jul. 14, 2016
 • Poczta INTERIA v.1.0.2751 for Android 2.3.2+ Apr. 26, 2016
 • Poczta INTERIA v.1.0.2685 for Android 2.3.2+ Mar. 07, 2016
 • Poczta INTERIA v.1.0.2674 for Android 2.2+ Mar. 02, 2016
 • Poczta INTERIA v.1.0.2501 for Android 2.2+ Nov. 28, 2015
 • Poczta INTERIA v.1.0.2190 for Android 2.2+ Sep. 07, 2015
 • Poczta INTERIA v.1.0.2069 for Android 2.2+ Aug. 18, 2015
Show moreJoin the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top