Poczta INTERIA

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 1 year ago
 • Version: 2.0.35
 • Compatibility: 2.3 and up
 • Author: INTERIA.PL
 • Content rating: PEGI 3
 • Package name: pl.interia
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Poczta INTERIA Description

0

Uwaga: To jest starsza wersja aplikacji. Jeśli chcesz korzystać z nowej pobierz aplikację Nowa Poczta Interia (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.interia.poczta_next).Jeśli posiadasz jedno lub więcej kont pocztowych ta aplikacja jest dla Ciebie.
Aplikacja ułatwi Ci dostęp do Twoich kont poprzez pełną integrację z interfejsem mobilnym poczty INTERIA.PL.
Instalując aplikację otrzymujesz:
- możliwość konfiguracji wielu kont pocztowych w INTERIA.PL i szybkiego przełączania się pomiędzy nimi,
- dostęp do swojej poczty jednym kliknięciem – aplikacja pamięta Twoje dane autoryzacyjne do konta,
- bieżące powiadomienia o nowych wiadomościach przychodzących na Twoją skrzynkę,
- możliwość wysyłania plików z pamięci telefonu jako załączników,
- możliwość załączania plików do wiadomości poprzez opcję „Udostępnij” z poziomu galerii zdjęć i innych aplikacji zewnętrznych,
- pełną funkcjonalność mobilnej poczty INTERIA.PL Note: This is an older version of the application. If you want to use the new application download New Mail Interia (https: // play .google.com / store / apps / details? id = pl.interia.poczta_next).If you have one or more e-mail accounts, this app is for you.
The application will help you access your accounts through full integration with mobile e-mail interface INTERIA.PL.
By installing the application you get:
- The ability to configure multiple e-mail accounts in INTERIA.PL and quickly switch between them,
- Access to your e-mail with a single click - the application remembers your authorization data into account,
- Current notifications about new incoming messages to your email inbox,
- The ability to send files from the phone's memory as attachments,
- The ability to attach files to messages via the "Share" from the gallery, and other external applications,
- The full functionality of mobile email INTERIA.PL


Rating Distribution


3.6
(4 818)
5
4
3
2
1Poczta INTERIA Version History


 • Poczta INTERIA v.2.0.35 for Android 2.3.2+ Aug. 29, 2016
 • Poczta INTERIA v.2.0.34 for Android 2.3.2+ Aug. 16, 2016
 • Poczta INTERIA v.2.0.33 for Android 2.3.2+ Aug. 03, 2016
 • Poczta INTERIA v.2.0.22 for Android 4.4+ Jul. 13, 2016
 • Poczta INTERIA v.1.0.2751 for Android 2.3.2+ Apr. 25, 2016
 • Poczta INTERIA v.1.0.2685 for Android 2.3.2+ Mar. 07, 2016
 • Poczta INTERIA v.1.0.2674 for Android 2.2+ Mar. 02, 2016
 • Poczta INTERIA v.1.0.2501 for Android 2.2+ Nov. 28, 2015
 • Poczta INTERIA v.1.0.2190 for Android 2.2+ Sep. 06, 2015
 • Poczta INTERIA v.1.0.2069 for Android 2.2+ Aug. 17, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud