Ćwicz gramatykę angielską

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 3 years ago
  • Version: 2.0
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: appsforenglish
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.brotherhood.gramatyka
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Ćwicz gramatykę angielską Review

Unfortunately, professional review of the Ćwicz gramatykę angielską app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Ćwicz gramatykę angielską Review

0

Aplikacja Ćwicz gramatykę angielską zawiera różne ćwiczenia dotyczące gramatyki angielskiej. Obejmuje ona podstawowe, średniozaawansowane jak również bardziej zaawansowane zagadnienia związane z gramatyką takie jak: czasy gramatyczne, bezokoliczniki, imiesłowy, czasowniki modalne, mowa zależna, strona bierna, tryb łączący, zdania złożone, tryby warunkowe, przyimki, czasowniki frazalne (phrasal verbs) oraz rodzajniki. Aplikacja ta adresowana jest do osób zdających egzaminy, w których występują ćwiczenia gramatyczne (maturzyści, poziom podstawowy i rozszerzony, studenci zdający egzamin na poziomie B2, itp.) oraz wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić lub odświeżyć znajomość konstrukcji gramatycznych. Baza ćwiczeń jest stale aktualizowana, aby ćwiczący mogli doskonalić swoje umiejętności w oparciu o różne przykłady. Dla dociekliwych, wyjaśnienia gramatyczne znajdują się w książce "Gramatyka angielska - czyli co musisz wiedzieć, żeby ją zrozumieć." (http://www.empik.com/gramatyka-angielska-czyli-co-musisz-wiedziec-zeby-ja-zrozumiec-matura-2015-makaruk-tomasz,p1105736577,ksiazka-p). Application Practice English grammar contains various exercises on English grammar. It includes basic, intermediate as well as more advanced concepts of grammar such as tenses, infinitives, participles, modal verbs, indirect speech, passive voice, subjunctive, complex sentences, conditionals, prepositions, phrasal verbs (phrasal verbs) and Determiners. This application is addressed to those candidates exams, which are grammar exercises (high school graduates, the level of basic and extended, students taking the examination at the level of B2, etc.) And all those who want to check or refresh your knowledge of grammatical structures. The database is constantly updated exercises that the practitioner can hone their skills on the basis of various examples. For the curious, grammatical explanations can be found in the book "English Grammar - what you need to know in order to understand it." (http://www.empik.com/gramatyka-angielska-czyli-co-musisz-wiedziec-zeby-ja-zrozumiec-matura-2015-makaruk-tomasz,p1105736577,ksiazka-p).


Rating Distribution


4.3
(38)
5
4
3
2
1Ćwicz gramatykę angielską Version History


  • Ćwicz gramatykę angielską v.2.0 for Android 4.1+ Mar. 03, 2016
  • Ćwicz gramatykę angielską v.1.3 for Android 3.0+ Nov. 23, 2015
Show moreJoin the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top