✦ Kujon ✦ Polak i Matma

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 3 years ago
 • Version: 1.42
 • Compatibility: 2.3.3 and up
 • Author: MAZAK.it
 • Content rating: PEGI 3
 • Package name: mazakit.kujon
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

✦ Kujon ✦ Polak i Matma Review

Unfortunately, professional review of the ✦ Kujon ✦ Polak i Matma app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

✦ Kujon ✦ Polak i Matma Review

0

Polub Nas na Fejsie:
https://www.facebook.com/mazak.kujon/✦ Kujon ✦ to aplikacja dla uczniów szkół podstawowych ułatwiająca naukę w zakresie języka polskiego: ✦ Ortografia ✦ i ✦ Fonetyka ✦ oraz Matematyki. Kujon umożliwia również naukę odczytywania czasu z zegara analogowego. Świetna do utrwalenia wiedzy i przygotowania przed matematycznym sprawdzianem lub dyktandem.Testy ortograficzne obejmują wyrazy z ✦ ch-h, rz-ż, u-ó, ni-ń, si-ś oraz ci-ć ✦.
Testy fonetyczne weryfikują wiedzę na temat sylab, głosek, samogłosek oraz spółgłosek.W aplikacji nie mogło zabraknąć również zadań z ✦ Matematyki. ✦
Kujon wspomaga uczniów szkoły podstawowej naukę dodawania, odejmowania, mnożenia oraz dzielenia w aż 6 zakresach: do 10, 25, 50, 75, 100 i 200.Wszystkie moduły umożliwiają pracę na dwóch poziomach trudności dla mniej i bardziej zaawansowanych.✦ PLAN LEKCJI ✦ PLAN ZAJĘĆ ✦
A ponadto wprowadź swój plan lekcji i miej go zawsze przy sobie!
Keywords / Słowa kluczowe:
język polski, matematyka, ortografia, fonetyka, tabliczka mnożenia, dodawanie, mniejsze, większe, równe, znak większości, znak mniejszości, znak równości, sylaby, głoski, litery, edukacja, polskie wyrazy, testy edukacyjne, matma, matematyka dla dzieci, matematyka dla dzieci, matematyka dla dzieci 7 lat, matematyka dla dzieci 8 lat, matematyka dla dzieci 9 lat, ortografia polska, ortografia dla dzieci, ortografia dla dzieci 7 lat, ortografia dla dzieci 8 lat, ortografia dla dzieci 9 lat, plan lekcji, szkoła podstawowa, matematyka szkoła podstawowa, ortografia szkoła podstawowa, matematyka po polsku, plan lekcji po polsku, plan zajęć po polsku, plan zajęć, fonetyka po polsku, fonetyka szkoła podstawowa, nauczanie wczesnoszkolne, zegar, zegar rzymski, zegar arabski

Like us on fejsie:
https://www.facebook.com/mazak.kujon/Skilled ✦ ✦ is an application for primary school students to facilitate learning in the language Polish: ✦ Spelling and ✦ ✦ ✦ Phonetics and Mathematics. Skilled also allows you to learn to read the time from an analog clock.Great to consolidate knowledge and preparation before math test or a dictation.Tests include spelling words with ✦ ch-h, r-f, u-bed, ni-s, si-S and Cl-✦.
The tests verify phonetic knowledge of syllables, sounds, vowels and consonants.The application could not miss the tasks ✦ Mathematics. ✦
Skilled helps elementary school students learn addition, subtraction, multiplication and division in up to 6 ranges: 10, 25, 50, 75, 100 and 200.All modules allow you to work on two levels of difficulty for the less and more advanced.LESSON PLAN ✦ ✦ ✦ TIMETABLE
And furthermore enter your lesson plan and have it always with you!
Keywords / Tags:
Polish language, mathematics, spelling, phonetics, multiplication table, addition, smaller, larger, equal to, greater than sign, a sign of minorities, equality sign, syllables, sounds, letters, education, Polish words, tests educational, math, math for kids, math for children, math for kids 7 years, math for kids 8 years, math for kids 9 years, spelling Polish spelling for children, spelling for children 7 years, spelling for children 8 years old spelling for children 9 years, timetable, school primary mathematics primary school, primary school spelling, mathematics, Polish, plan lessons in Polish, the Polish schedule, schedule, phonetics Polish, phonetics primary school, primary education, clock, clock, Roman clock Arabic


Rating Distribution


3.9
(262)
5
4
3
2
1✦ Kujon ✦ Polak i Matma Version History


 • ✦ Kujon ✦ Polak i Matma v.1.45 for Android 4.0.3+ Nov. 29, 2016
 • ✦ Kujon ✦ Polak i Matma v.1.44 for Android 4.0.3+ Nov. 27, 2016
 • ✦ Kujon ✦ Polak i Matma v.1.43 for Android 2.3.4+ Oct. 12, 2016
 • ✦ Kujon ✦ Polak i Matma v.1.42 for Android 2.3.4+ May. 17, 2016
 • ✦ Kujon ✦ Polak i Matma v.1.41 for Android 2.3.4+ May. 06, 2016
 • ✦ Kujon ✦ Polak i Matma v.1.4 for Android 2.3.4+ Jan. 30, 2016
 • ✦ Kujon ✦ Polak i Matma v.1.4 for Android 2.3.4+ Oct. 31, 2015
 • ✦ Kujon ✦ Polak i Matma v.1.3 for Android 2.3.4+ Sep. 15, 2015
 • ✦ Kujon ✦ Polak i Matma v.1.2 for Android 2.3.4+ Aug. 18, 2015
Show moreJoin the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top