Download Lise inkılap tarihi ders notu App for Free

Lise inkılap tarihi ders notu

Review:

11. SINIF INKILAP TARİHİ DERS NOTLARI İnkılap Tarihi 11. sınıf bütün konularının yer aldığı ders notları ve konu anlatımı lise onbirinci sınıf ders kitabına göre hazırlanmıştır. YGS ve LYS konuları için de kaynak oluşturur. Uygulamada bulunan konu başlıkları aşağıdaki gibidir. 1. Mustafa Kemal’in Hayatı 2. Milli ...

Read full review
4.3
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Lise inkılap tarihi ders notu Description

0

11. SINIF INKILAP TARİHİ DERS NOTLARI
İnkılap Tarihi 11. sınıf bütün konularının yer aldığı ders notları ve konu anlatımı lise onbirinci sınıf ders kitabına göre hazırlanmıştır. YGS ve LYS konuları için de kaynak oluşturur.
Uygulamada bulunan konu başlıkları aşağıdaki gibidir.
1. Mustafa Kemal’in Hayatı
2. Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
3. I.Dünya Savaşı’nın Sonunda İmzalanan Antlaşmalar
4. Milli Cemiyetler
5. Misakı Milli Milli Ant
6. Kurtuluş Savaşında Cepheler
7. Iı.İnönü Muharebesi
8. Türk İnkılâbı
9. Atatürkçülük Ve Atatürk İlkeleri
10. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 11 YEAR HISTORY OF REVOLUTION COURSE NOTES
History of grade 11 course notes and lectures take place in the whole subject it has been prepared according to the eleventh grade school textbooks. SDK and create resources for LYS topic.
Application that topics are as follows.
1. Mustafa Kemal's life
2. Preparatory Period of National Struggle
3. Ratification of the Treaty on the end of the First World War
4. National Societies
5. The National Pact of National Ant
6. Front in the War of Independence
7. Battle of ıı.inö
8. The Turkish Revolution
9. Principles of Atatürk and Kemalism
10. Atatürk Period Turkish Foreign PolicyJoin the discussionScroll to Top