Mburoja.net

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 4 years ago
  • Version: 1.2
  • Compatibility: 3.0 and up
  • Author: Unioni
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.islam.mburoja
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Mburoja.net Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Mburoja.net Review

Duke qenë se jemi duke jetuar në një mjedis ku promovohen kultura e ideologji të ndryshme, ndërsa në besimin Islam janë infiltruar pikëpamje dhe koncepte që janë të huaja për të, do të mundohemi ta paraqesim Islamin burimor, me qëllim që të jetë kriter vlerësimi për devijimet përbrenda Islamit dhe njëherësh të paraqesë alternativë për doktrinat obskurante, të cilat i servohen shoqërisë sonë. Pavarësisht nga fakti që pjesa dërmuese e popullatës i përket besimit Islam, kredoja Islame, me tërë atë që ajo nënkupton, është zbehur deri në një gjë të parëndësishme dhe si e tillë ajo më nuk paraqet identitet të bashkësisë apo individit. Dëlirësia hyjnore e Islamit është cenuar nga perceptimi i çoroditur dhe të kuptuarit e gabuar të sekteve dhe personave të ndryshëm, të cilët ia atribuojnë veten Islamit, si dhe nga propaganda e egër mediatike, e cila ia vesh petkun e terrorizmit dhe ka për qëllim që ta diskreditojë këtë fe bujare me atë që është mu e kundërta e saj.

Kjo metodë e thirrjes mund të përmblidhet në dy fjalë: tesfije (pastrim) dhe terbije (edukim).

- Kjo do të thotë pastrimin e akides (besimeve) nga të gjitha format e shirkut, të cilat mund ta dëmtojnë apo anulojnë besimin e individit

- Pastrimin e fikhut nga interpretimet e gabuara, që janë produkt i fanatizmit medhhebor dhe paragjykimeve që bëhen për shkak të përkatësisë partiake dhe të cilat janë në kundërshtim me fikhun e Kur'anit dhe Sunetit

- Pastrimin e metodologjisë nga idetë e shpikura, të cilat e sabotojnë implementimin korrekt të qasjes së duhur sipas shembullit të gjeneratave të para të besimtarëve, superioriteti i të cilave është vërtetuar në Kur'an dhe në Hadith të vërtetë - metodë e cila është kusht për arritjen e synimeve në këtë botë dhe shpëtimit në botën tjetër

- Paralajmërimi dhe sqarimi i gjendjes së individëve të caktuar dhe literaturës devijuese, e cila e errëson realitetin Islam, duke futur konfuzion në radhët e muslimanëve dhe duke i ngulfatur përpjekjet e thirrjes së mirëfilltë në të vërtetën sipas metodës së pejgamberëve të Allahut

- Po ashtu, edukimi i gjeneratave të reja në mësimet e shëndosha autentike dhe fisnikërimi i tyre me etikë fetare, që të shërbejnë si bazament për formimin e një shoqërie të vërtetë Islame

Jemi munduar që të jemi gjithëpërfshirës ne zgjedhjen e temave të cilat do të japin një perspektivë të plotë të këtij koncepti, duke trajtuar bazat dhe parimet fundamentale të fesë si dhe çështjet anësore që kanë të bëjnë me aspekte të ndryshme fetare.

E mirëpresim çdo këshillë apo vërejtje, e cila bëhet me qëllim të mirë dhe për hir të Allahut.

MBUROJA.net

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.6
(10)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top