Download Mistrz ortografii App for Free

Mistrz ortografii

Review:

Mistrz ortografii jest to darmowa aplikacja, która wspomoże w trudnościach z ortografią. Algorytm nauki działa na zasadzie znanej z Fiszek. Jednak jest bardziej rozbudowany. Mamy do dyspozycji wskazanie: - poprawnej litery dla wybranego wyrazu, - poprawnego wyrazu z dwóch podobnych lub trzech różnych, - czy wybrany wyraz jest wyświetlony ...

Read full review
4.8
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Mistrz ortografii Description

0

Mistrz ortografii jest to darmowa aplikacja, która wspomoże w trudnościach z ortografią.
Algorytm nauki działa na zasadzie znanej z Fiszek. Jednak jest bardziej rozbudowany. Mamy do dyspozycji wskazanie:
- poprawnej litery dla wybranego wyrazu,
- poprawnego wyrazu z dwóch podobnych lub trzech różnych,
- czy wybrany wyraz jest wyświetlony bezbłędnie.W obecnej wersji masz do dyspozycji prawie 6000 wyrazów z Ch/H, Rz/Ż i U/Ó podzielonych na działy tematyczne.
Zostały pominięte wyrazy nieprzyzwoite, rzadko używane i obce.Tagi: ortografia, wyrazy, nauka, słownik, fiszki, błędy ortograficzne, szkoła

Spelling champion is a free application that will help in difficulties with spelling.
Learning algorithm works by well-known of the Web Clipboard. However, it is more powerful. We have the indication:
- The correct letters for the word
- Correct expression of two similar or three different
- Whether the selected word is displayed flawlessly.In the current version you have at your disposal nearly 6,000 words of Ch / H, Rom / Z and U / o divided into thematic sections.
Indecent words have been omitted, rarely used and alien.Tags: spelling, words, science, glossary, index cards, misspellings, schoolJoin the discussionScroll to Top