Mistrz ortografii

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.0
  • Compatibility: 2.2 and up
  • Author: GmAPK
  • Content rating: USK: All ages
  • Package name: pl.gmapk.ortografia.cwiczenia
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Mistrz ortografii Description

0

Mistrz ortografii jest to darmowa aplikacja, która wspomoże w trudnościach z ortografią.
Algorytm nauki działa na zasadzie znanej z Fiszek. Jednak jest bardziej rozbudowany. Mamy do dyspozycji wskazanie:
- poprawnej litery dla wybranego wyrazu,
- poprawnego wyrazu z dwóch podobnych lub trzech różnych,
- czy wybrany wyraz jest wyświetlony bezbłędnie.W obecnej wersji masz do dyspozycji prawie 6000 wyrazów z Ch/H, Rz/Ż i U/Ó podzielonych na działy tematyczne.
Zostały pominięte wyrazy nieprzyzwoite, rzadko używane i obce.Tagi: ortografia, wyrazy, nauka, słownik, fiszki, błędy ortograficzne, szkoła

Spelling champion is a free application that will help in difficulties with spelling.
Learning algorithm works by well-known of the Web Clipboard. However, it is more powerful. We have the indication:
- The correct letters for the word
- Correct expression of two similar or three different
- Whether the selected word is displayed flawlessly.In the current version you have at your disposal nearly 6,000 words of Ch / H, Rom / Z and U / o divided into thematic sections.
Indecent words have been omitted, rarely used and alien.Tags: spelling, words, science, glossary, index cards, misspellings, school


Rating Distribution


4.8
(36)
5
4
3
2
1Mistrz ortografii Version History


  • Mistrz ortografii v.1.0 for Android 2.2+ Apr. 10, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud