ogUEszenia

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.3
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: FiJaMi4Mobile
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.org.piekary.ue.ogloszeniaue
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

ogUEszenia Review

Unfortunately, professional review of the ogUEszenia app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

ogUEszenia Review

0

Wszystkie plany zajęć oraz potrzebne informacje dla studentów UE Katowice,
a to wszystko w prostej oraz miłej dla oka aplikacji.

Wypróbuj!

Program posiada:
- Ogłoszenia (odwołania zajęć, zmiany sal, oraz godzin zajęć)
- Działające filtry wyszukiwania
- Plan Zajęć (wybór na podstawie grupy studenckiej)
- Dodawanie i usuwanie ulubionych planów zajęć

Zachęcamy do pozytywnego komentowania aplikacji oraz liczymy na pozytywną reakcję społeczności akademickiej.
Jeśli widzisz problem z funkcjonalności aplikacji proszę wstrzymaj się z negatywną oceną, najpierw do nas napisz. Tak byśmy mogli naprawić zgłoszone błędy.
Możliwe błędy wynikające z treści ogłoszeń jak i planu zajęć są po stronie dostawców informacji, a nie zespołu programistów aplikacji.

Pozdrawiamy
Zespół
FIJAMI4MOBILE All lesson plans and the necessary information for EU students Katowice,
all in a simple and pleasant to the eye applications.

Try it!

The program has:
- Announcement (cancellation of classes, changing rooms, and hours of classes)
- Operated search filter
- Plan Classes (selection based on student group)
- Add and remove favorite timetables

We invite you to comment on the application of positive and we expect a positive response from the academic community.
If you see a problem with the functionality of the application, please hold off negative assessment, first write to us. So that we can fix reported bugs.
Possible errors arising from the content of ads and timetable are the providers of information, not application development team.

Best Regards
Team
FIJAMI4MOBILE


Rating Distribution


4.8
(45)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top