Download Plan Lekcji 2 App for Free

Plan Lekcji 2

Review:

Plan Lekcji 2 to nowa wersja popularnego Planu Lekcji, któremu zaufało setki tysięcy uczniów i studentów. Nowa odsłona programu to nowoczesny i bardziej intuicyjny interfejs, szybsza praca programu oraz dodatkowe możliwości. Plan Lekcji 2 umożliwia tworzenie kilku planów zajęć, wyświetlanie ich na widgetach, ponadto posiada moduł ocen, ...

Read full review
4.2
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Plan Lekcji 2 Description

0

Plan Lekcji 2 to nowa wersja popularnego Planu Lekcji, któremu zaufało setki tysięcy uczniów i studentów.
Nowa odsłona programu to nowoczesny i bardziej intuicyjny interfejs, szybsza praca programu oraz dodatkowe możliwości. Plan Lekcji 2 umożliwia tworzenie kilku planów zajęć, wyświetlanie ich na widgetach, ponadto posiada moduł ocen, który wylicza średnią z danego przedmiotu oraz wszystkich przedmiotów.Możesz zrobić export w starym programie i zaimportować plan w nowym. Lesson Plan 2 is a new version of the popular Lesson Plan, which is trusted by hundreds of thousands of students.
The new edition of the program is a modern, more intuitive interface, faster work program and additional capabilities. Lesson Plan 2 allows you to create several lesson plans, display them on widgets, moreover, has a module assessments, which calculates the average for a given subject and all subjects.You can do it in the old export program and import the plan to the new one.Join the discussionScroll to Top