See More

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 3 years ago
  • Version: 1.0
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: Samuel Willson Productions
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.infoapps.qrcodes
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

See More Review

Unfortunately, professional review of the See More app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

See More Review

0

See More
To darmowa aplikacja do skanowania kodów QR z książek Neli Małej Reporterki, dzięki której możesz zobaczyć wiele dodatkowych materiałów i filmów Neli. Edukacja przez multimedialną zabawę z Nelą ucieszy każdego poszukiwacza przygód. Szukaj ukrytych kodów QR w najnowszej książce Neli wydawnictwa National Geographic pt. NELA NA TROPIE PRZYGÓD (wyd. październik 2015), ŚLADAMI NELI, PRZEZ DŻUNGLĘ, MORZA I OCEANY (wyd. kwiecień 2016) i NELA NA KOLE PODBIEGUNOWYM (wyd. październik 2016). KODY QR są też umieszczone na "Szlaku Neli Małej Reporterki" w Warszawskim ZOO.Aby odczytać kody musisz mieć dostęp do internetu.
Jeżeli twój transfer internetowy jest wolny, kody mogą się wolno wczytywać.
Starsze modele telefonów, które mają małą rozdzielczość aparatów, mogą mieć problemy z odczytywaniem kodów. See More
Is a free application to scan the QR codes with books Little Nell reporter, through which you can see a lot of additional material and film Nell. Education through multimedia fun with the Nela please every adventurer. Search for hidden QR codes in the latest book Neli Publishing National Geographic Fri. NELA IN THE TRAIL ADVENTURE (ed. Oct. 2015), TRACES NELI, through the jungles, seas and oceans (ed. April 2016) and the NELA in the Arctic Circle (ed. Oct. 2016). QR Codes are also located on the "Route of the Little Nell reporter" in the Warsaw Zoo.To read the codes you need to have Internet access.
If your transfer online is free, the codes may load slowly.
Older models of phones that have low resolution cameras may have problems with reading codes.


Rating Distribution


4.2
(274)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top