Synergia

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 2 years ago
 • Version: 2.0.2
 • Compatibility: 4.0 and up
 • Author: Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spk
 • Content rating: PEGI 3
 • Package name: pl.librus.synergiaDru2
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Synergia Review

Unfortunately, professional review of the Synergia app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Synergia Review

0

Całkowicie nowa aplikacja Synergia na smartfony i tablety, przeznaczona dla Rodziców oraz Uczniów gwarantuje Użytkownikom dostęp do najważniejszych funkcji rozwiązania LIBRUS Synergia. Przejrzysty interfejs i łatwa nawigacja sprawiają, że korzystanie z aplikacji jest szybkie i wygodne.
Z aplikacją Synergia, możesz:
• monitorować postępy w nauce dzięki modułowi Oceny,
• sprawdzić frekwencję – odnotowane nieobecności oraz spóźnienia,
• mieć stały kontakt ze szkołą dzięki funkcji „Wiadomości” (w pierwszej wersji modułu wiadomości możliwe jest czytanie oraz odpisywanie na otrzymane wiadomości),
• sprawdzić zadania domowe,
• monitorować wydarzenia w widokach „Dzisiaj” i „Jutro”,
• sprawdzić plan lekcji, wprowadzane do niego zmiany oraz zastępstwa,
• mieć wgląd do aktualnego kalendarza szkolnego oraz ogłoszeń,
• być na bieżąco dzięki podglądowi ostatnich zmian i odświeżaniu danych w czasie rzeczywistym.
Dodatkowymi atutami aplikacji są między innymi:
• funkcja „LIBRUS® spokojna noc”, która pozwala na wyciszenie powiadomień w godzinach nocnych,
• Multikonto umożliwiające szybkie przełączanie się pomiędzy wieloma kontami dzieci bez potrzeby każdorazowego logowania się na kolejne konta,
• możliwość przeglądania danych bez dostępu do Internetu (praca w trybie offline),
• personalizacja aplikacji w zależności od własnych preferencji.
• „Natychmiastowe powiadomienia” Część wskazanych funkcji dostępna jest w wariancie Mobilne dodatki za dodatkową opłatą. Synergy completely new application for smartphones and tablets, designed for parents and students provides users access to key functions solutions LIBRUS Synergy. Clean interface and easy navigation make use of the application is quick and convenient.
With the application of Synergy, you can:
• monitor the progress through the module Evaluation,
• check attendance - recorded absences and tardiness,
• have regular contact with the school thanks to the "Messages" (in the first version of the module messages can be reading and replying to messages)
• check homework,
• to monitor developments in views "Today" and "Tomorrow"
• check the timetable, amendments thereto and replacement,
• have an insight into the current school calendar and announcements.
• be up to date with previews of recent changes and refresh data in real time.
Additional advantages of the application are not limited to:
• function "LIBRUS® quiet night", which allows you to mute notifications at night.
• Multikonto to quickly switch between multiple accounts of children without the need to log in each time for another account,
• the ability to view data without access to the Internet (work offline)
• personalization of applications depending on your preference.
• "Immediate notification"Some of the indicated function is available in a variant Mobile add-ons for an extra charge.


Rating Distribution


2.4
(435)
5
4
3
2
1Synergia Version History


 • Synergia v.2.0.7 for Android 4.0+ Dec. 05, 2016
 • Synergia v.2.0.6 for Android 4.0+ Nov. 14, 2016
 • Synergia v.2.0.5 for Android 4.0+ Nov. 01, 2016
 • Synergia v.2.0.4 for Android 4.0+ Oct. 18, 2016
 • Synergia v.2.0.4 for Android 4.0+ Oct. 14, 2016
 • Synergia v.2.0.3 for Android 4.0+ Sep. 30, 2016
 • Synergia v.2.0.2 for Android 4.0+ Sep. 16, 2016
 • Synergia v.2.0.1 for Android 4.0+ Sep. 09, 2016
Show moreJoin the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top