Testy ZdamyTo B cz. spec.

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 3 years ago
  • Version: 49.SPEC
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: ZdamyTo.com
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.teleit.zdamyto.testyprawojazdyb_spec
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Testy ZdamyTo B cz. spec. Review

Unfortunately, professional review of the Testy ZdamyTo B cz. spec. app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Testy ZdamyTo B cz. spec. Review

0

Testy na prawo jazdy ZdamyTo to aplikacja służąca skutecznie przygotowująca do egzaminu na prawo jazdy kategorii B i zawierająca wszystkie pytania egzaminacyjne z części specjalistycznej. Pytania z części specjalistycznej to pytania typu A/B/C, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wybierając mobilne testy na prawo jazdy ZdamyTo:
- te same pytania co na egzaminie państwowym;
- identyczne jak na egzaminie filmy i zdjęcia;
- prawidłowe odpowiedzi z uzasadnieniem;
- możliwość skutecznej nauki według działów tematycznych;
- innowacyjny dostępny tylko na ZdamyTo skuteczny system nauki. Z naszej aplikacji możesz w pełni korzystać nawet, gdy nie masz dostępu do internetu. Dlatego stanowi ona doskonałe uzupełnienie naszych pozostałych e-usług oferowanych na portalu ZdamyTo. Wybierając aplikacje testy na prawo jazdy ZdamyTo otrzymasz dostęp do prostej i skutecznej metody nauki doskonale przygotowującej Cię do państwowego egzaminu. Nasz system przeprowadzi Cię od początku do końca po oficjalnej bazie pytań wykorzystywanych na egzaminach państwowych.
Te pytania, które sprawią Ci trudność, będą wyświetlane ponownie tak długo, aż na wszystkie udzielisz prawidłowej odpowiedzi. Ponadto każda odpowiedź na pytania jest uzasadniona w prosty i zrozumiały sposób. Ucząc się u nas uczysz się ze zrozumieniem co sprawi, że egzamin państwowy zdasz ze spokojem.

Driving test ZdamyTo is an application used effectively preparing for the driving test Category B and includes all exam questions as part of a specialist. Questions from parts of the specialist to questions such as A / B / C, where only one answer is correct.When choosing a mobile driving test ZdamyTo:
- The same questions as the Certified;
- Identical to the exam videos and photos;
- The correct answer with justification;
- The possibility of effective learning according to thematic sections;
- Innovation only available on ZdamyTo effective learning system.With our application you can fully enjoy, even if you do not have access to the Internet. That is why it is a perfect complement to our other e-services offered on the portal ZdamyTo.Choosing applications driving test ZdamyTo get access to simple and effective method of learning that prepares you well for the state exam. Our system will guide you from start to finish after the official database of questions used on state exams.
These questions, which will make you difficulty, will be displayed again until all you give the correct answer.In addition, each answer to the questions is justified in a simple and understandable way. Learning from us learn and understand what makes the state exam pass with tranquility.


Rating Distribution


4.6
(10)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top