Program TV Telemagazyn

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 9 months ago
 • Version: 2.2.3
 • Compatibility: 4.0.3 and up
 • Author: Polska Press Grupa
 • Content rating: Rated for 3+
 • Package name: cz.newslab.telemagazyn
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Program TV Telemagazyn Description

0

Wiemy, jak bardzo lubicie korzystać z Telemagazynu za pośrednictwem aplikacji mobilnych, dlatego wychodzimy na wprost Waszym oczekiwaniom i prezentujemy nową wersję naszej aplikacji na Android. Teraz Telemagazyn.pl może być zawsze z Wami!

Nowa wersja aplikacji to nowe funkcjonalności. Równych sobie nie znajdzie nasza oś czasu. Chcieliśmy, żeby wszystko było dla Was jasne, przejrzyste i czytelne, co udało nam się dzięki minimalistycznemu i gustownemu designowi. Nie sposób się w nim pogubić! Czy można chcieć czegoś więcej? Owszem – dokładnych opisów programów i galerii zdjęć, co oczywiście także Wam oferujemy. Co więcej, układ programu w aplikacji Telemagazyn na Android możecie błyskawicznie dostosować do własnych potrzeb i upodobań. Wystarczą tylko dwa kliknięcia, żeby zmienić sposób wyświetlania programu.

Nowością jest także możliwość filtrowania audycji po wielu gatunkach jednocześnie oraz widget który umożliwia szybki podgląd telewizyjnych hitów filmów i seriali.

Wiele drobnych poprawek z pewnością wpłyną na przyjemność z użytkowania aplikacji Telemagazyn!

Wszystko to robimy dla Was. Cenimy sobie uwagi naszych czytelników, które następnie wcielamy w życie. Nie zapomnijcie ocenić aplikacji w sklepie Google Play. Macie uwagi? Piszcie w komentarzach. Telemagazyn.pl – zawsze z Wami.


Aplikacja Telemagazyn to:

PROGRAM TV TAK, JAK LUBISZ
- możliwość wyboru dostawców telewizyjnych (kablówki i platformy cyfrowe)
- filtrowanie programu po gatunkach (film, serial, rozrywka, sport, dokument, itd.)
- proste i szybkie ustawianie listy ulubionych stacji
- powiadomienia - ustawianie przypomnień o zbliżających się audycjach

CIEKAWE TREŚCI
- streszczenia odcinków i pełne opisy seriali
- obszerne opisy filmów i pełna obsada aktorska
- oceny filmów i seriali
- galeria zdjęć do każdego programu

WYGODNY I SZYBKI INTERFEJS
- podręczne menu
- obsługa gestów (np. do przeglądania kolejnych audycji)
- możliwość użycia aplikacji w orientacji pionowej i poziomej
- wyszukiwarka audycji w programie tv
- Oś czasu - szybkie wyszukiwanie programu tv na kolejne dni na pierwszym ekranie aplikacji

NOWE MOŻLIWOŚCI
- śledzenie ulubionych seriali
- więcej hitów dnia, z możliwością filtrowania po kategorii We know how much you like to use Telemagazynu through mobile apps, so we go out in front of your expectations and present a new version of our application for Android. Now Telemagazyn.pl can always be with you!
 
The new version of this new functionality. Equals not find our timeline. We wanted everything to be for you a clear, transparent and clear, what we have so minimalist and tasteful designowi. There is no way to get lost in it! Can you ask for more? Yes - accurate descriptions of programs and gallery, which of course also offer you. What's more, the system program Telemagazyn application for Android, you can quickly adapt to your needs and preferences. It only takes two clicks to change the display of the program.

Also new is the ability to filter broadcasts after many genres at once and widget that allows quick view television hits films and TV series.

Many minor improvements will affect the pleasure of using the application Telemagazyn!

All we are doing for you. We appreciate the attention of our readers, which are then put into practice. Do not forget to evaluate the application in the Google Play store. Do you have feedback? Please write in the comments. Telemagazyn.pl - always with you.
 
 
Telemagazyn application are:

TV PROGRAM AS YOU LIKE
- The ability to choose providers of television (cable TV and digital platforms)
- Filtering program for the species (movie, series, entertainment, sports, documentary, etc.)
- Simple and quick to set a list of your favorite stations
- Notifications - set reminders for upcoming broadcasts

INTERESTING CONTENT
- Summaries of episodes and full descriptions of series
- Extensive descriptions of films and film actor
- Evaluation of films and TV series
- Picture gallery for each program

COMFORTABLE AND FAST INTERFACE
- Pop-up menu
- Support gestures (eg. To view the next broadcast)
- The ability to use the application in portrait and landscape orientations
- Search programs in the tv
- Timeline - quick search television program for the next day on the first screen applications

NEW POSSIBILITIES
- Keep track of your favorite TV series
- More of hits, with the filter tips


Rating Distribution


4.1
(10 606)
5
4
3
2
1Program TV Telemagazyn Version History


 • Program TV Telemagazyn v.2.1.1 for Android 4.0.3+ Sep. 26, 2016
 • Program TV Telemagazyn v.2.1.0 for Android 4.0.3+ Jul. 20, 2016
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.8 for Android 4.0.3+ Feb. 03, 2016
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.6 for Android 4.0.3+ Jan. 13, 2016
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.5 for Android 4.0.3+ Dec. 29, 2015
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.4 for Android 4.0.3+ Dec. 22, 2015
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.2 for Android 4.0.3+ Dec. 15, 2015
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.1 for Android 4.0.3+ Dec. 14, 2015
 • Program TV Telemagazyn v.2.0.0 for Android 4.0.3+ Dec. 13, 2015
 • Program TV Telemagazyn v.1.3.14 for Android 2.3.2+ Nov. 07, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud