Download Suchary - Suche Żarty, Dowcipy App for Free

Suchary - Suche Żarty, Dowcipy

Review:

Aplikacja "Suchary - Suche Żarty, Dowcipy" to suchary w najbardziej minimalistycznej formie. Starannie wyselekcjonowane, najnowsze, najlepsze, suche jak pieprz polskie dowcipy i kawały zebrane w jednej aplikacji. OD TERAZ SUCHARY BĘDĄ CZYTANE. (Dotknij suchara)Chcesz zabłysnąć w towarzystwie? Masz pranie do wysuszenia?Spróbuj Naszych ...

Read full review
4.2
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Suchary - Suche Żarty, Dowcipy Description

0

Aplikacja "Suchary - Suche Żarty, Dowcipy" to suchary w najbardziej minimalistycznej formie. Starannie wyselekcjonowane, najnowsze, najlepsze, suche jak pieprz polskie dowcipy i kawały zebrane w jednej aplikacji. OD TERAZ SUCHARY BĘDĄ CZYTANE. (Dotknij suchara)Chcesz zabłysnąć w towarzystwie?
Masz pranie do wysuszenia?Spróbuj Naszych sucharów. Na pewno niejednej osobie poprawią humor.Pierwsza wersja aplikacji pozwala przeglądać sucharowe zasoby oraz losować suchara spośród puli dostępnych dowcipów.
Na start 112 kawałów, po których bez popitki się nie obejdzie.
(aktualnie 141)Sukcesywnie będą dodawane nowe suchary.

The "crackers - Dry Jokes, Jokes" is a biscuit in the most minimalist form. Carefully selected, the newest, the best, dry as tinder Polish jokes and jokes collected in one application.FROM NOW biscuits will be read. (Touch biscuit)Do you want to shine in the company?
Do you have laundry to dry?Try Our biscuits. Certainly many a person improve mood.The first version of the application allows you to view resources biscuits and biscuit draw lots from among the pool of available jokes.
At the start of 112 pieces, after which no popitki there's no way.
(Currently 141)They will be gradually added new biscuits.Join the discussionScroll to Top