Kongres 590

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 11 months ago
  • Version: 1.0.3
  • Compatibility: 4.4 and up
  • Author: Rebornlab
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.reborn.kongres_590
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Kongres 590 Description

0

Oficjalna aplikacja KONGRES 590. KONGRES 590 to dwudniowy kongres, który odbędzie się 17 i 18 listopada w nowym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Rzeszowie. Wydarzenie wzięło swoją nazwę od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy. KONGRES 590 to forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Dyskusje panelistów wytyczą nowe kierunki rozwoju–wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i świata.

Aplikacja oferuje:
- przegląd programu wraz z datami prelekcji
- listę prelegentów
- dodawanie poszczególnych paneli do kalendarza
- zadawanie pytań prelegentom
- aktualności i wydarzenia związane z kongresem
- lista partnerów oraz sponsorów
- dane kontaktowe oraz mapka dojazdu The official application CONGRESS 590.CONGRESS 590 is a two-day congress, which will take place on 17 and 18 November in the new Exhibition and Congress in Rzeszow. The event got its name from the bar code prefix, which are marked with goods produced or distributed by the Polish company. CONGRESS 590 is a forum for the exchange of ideas and experiences of Polish specialists in the field of business, science, politics and legislation. The discussion will pave new directions of development-common concept of work on economic growth and the promotion of Polish economic hierarchy of Europe and the world.
                                   
The application offers:
- An overview of the program, along with the dates of lectures
- A list of speakers
- Adding individual panels to your calendar
- Asking questions to the speakers
- News and events related to the congress
- A list of partners and sponsors
- Contact data and route planner


Rating Distribution


4.4
(7)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud