Kongres Psychologiczny

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 10 months ago
  • Version: 2.0.5
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: VISENT CODERS Sp. z o.o.
  • Content rating: Rated for 3+
  • Package name: com.visentcoders.KongresPsychologiczny
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Kongres Psychologiczny Description

0

Aplikacja stworzona specjalnie na Największy Kongres dla Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych. Dzięki niej użytkownik będzie miał w swoim smartfonie:
- najbardziej aktualny harmonogram (w tym: zmiany wprowadzane przez organizatora, opóźnienia etc.),
- opisy wydarzeń, prelegentów, miejsc i wskazówki dojazdu,
- najnowsze informacje,
- powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach (spotkania, dyskusje), które użytkownik dodał do ulubionych. The application created especially for the largest Congress of Psychologists and Psychotherapists for Children and Adults. Thanks to it you will have in your smartphone:
- The most current schedule (including changes made by the organizer, delays, etc.)
- Descriptions of events, speakers, places and directions,
- Latest information
- Notification of upcoming events (meetings, discussions) that you added to your favorites.


Join the discussionScroll to Top
detect click fraud