Billon

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.5.3
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: Billon sp. z o. o.
  • Content rating: Everyone
  • Package name: info.billon.billon.plusbank
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Billon Description

0

Billon to ultra-szybka, bezpieczna i wygodna aplikacja mobilna do przesyłania drobnych kwot online.

Dlaczego Billon?Płać jednym kliknięciem: Tyle potrzebujesz, żeby zapłacić z Billon. To pięknie zaprojektowana i zoptymalizowana aplikacja, w której płacenie jest przyjemnością. Naprawdę.Płać kiedy chcesz i jak chcesz: Billon to mobilna aplikacja, którą możesz wygodnie przesyłać pieniądze z każdego miejsca o dowolnej porze dnia i nocy, a odbiorca dostanie je natychmiast. Koniec z czekaniem aż przelew dotrze do sprzedawcy. Kupujesz natychmiast.Płać w Internecie tak jak gotówką: Nie musisz się z nami dzielić numerem swojej karty kredytowej, ani rachunku bankowego - nie podpinasz tych informacji do Billon. Tak naprawdę z Billon w ogóle ich nie potrzebujesz. Wystarczy, że zarejestrujesz się w aplikacji i doładujesz swoje konto za pomocą specjalnego kodu, który możesz kupić w tysiącach punktów w Polsce albo wykonasz zwykły przelew z dowolnego rachunku.Więcej informacji znajdziesz na http://www.billon.info.UWAGAPlus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest emitentem pieniądza elektronicznego w aplikacji Billon. Oznacza to, że na każde Twoje żądanie zamienia „analogowe” złotówki na cyfrowe złotówki, i odwrotnie każdemu użytkownikowi Billonu w dowolnym momencie zamienia cyfrową gotówkę na „analogową gotówkę”. Bank nie uczestniczy w transakcjach pomiędzy użytkownikami.Słowa kluczowe: bilon, billon, pieniądze, płacenie

Billon is an ultra-fast, secure and convenient mobile application to transfer small amounts online.

Why Billon? Pay one click : But you need to pay Billon. It is beautifully designed and optimized application in which pay is a pleasure. Really. Pay when you want and how you want : Billon is a mobile application that can easily transfer money from anywhere at any time of day or night, and the recipient will get them immediately. No more waiting until the transfer reaches the retailer. You buy immediately. Pay online as cash : You do not have to share with us your credit card number or bank account - do not plug this information into Billon. In fact, with Billon in general you do not need them. Just sign in to the application and top up their account using a special code that you can buy in thousands of outlets in Poland or perform normal transfer from any account.For more information, please http://www.billon.info.WARNINGPlus Bank SA with its seat in Warsaw is an issuer of electronic money applications Billon. This means that for every your request turns "analog" buck buck to digital, and vice versa, each user Billonu at any time converts digital cash on the "analog cash." The Bank does not participate in transactions between users.Keywords: coins, billon, money, paying


Rating Distribution


3.5
(69)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud