Download Kalkulator wynagrodzeń App for Free

Kalkulator wynagrodzeń

Review:

Sprawdź, która forma zatrudnienia jest dla Ciebie najbardziej korzystna. Kalkulator obliczy wysokość pensji dla umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz samozatrudnienia. Aplikacja pozwala też sprawdzić wysokości składek oraz wizualnie zestawić porównanie form zatrudnienia.DOSTĘPNE OPCJE: *Wartości netto/brutto *Widok dla ...

Read full review
4.8
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Kalkulator wynagrodzeń Description

0

Sprawdź, która forma zatrudnienia jest dla Ciebie najbardziej korzystna. Kalkulator obliczy wysokość pensji dla umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz samozatrudnienia. Aplikacja pozwala też sprawdzić wysokości składek oraz wizualnie zestawić porównanie form zatrudnienia.DOSTĘPNE OPCJE:
*Wartości netto/brutto
*Widok dla pracownika i pracodawcy
*Koszty uzyskania przychodu
*Autorskie koszty uzyskania przychodu
*Kwota wolna od podatku
*Wysokość ubezpieczenia wypadkowego
*Wysokość składek
*Całkowity koszt zatrudnienia
*Miejsce zamieszkania
*Możliwość wyliczenia średniej rocznej dla etatu
*Koszty prowadzenia działalności
*Ulga ZUS
*Opodatkowanie
*Automatyczny zapis ustawień w pamięci
*Zapis i zarządzanie stanami kalkulatora Find out which form of employment is the most beneficial for you. The calculator calculates the amount of salary for the contract of employment, contract of mandate, contract work and self-employment. The application also allows you to check the amount of contributions and visually compare the comparison forms of employment.AVAILABLE OPTIONS:
* The gross / net
* View employee and employer
*Cost of getting income
* Proprietary business expenses
*Tax-free allowance
* The amount of accident insurance
* The amount of contributions
* The total cost of employment
*Place of residence
* Ability to calculate the annual average for the time
* Operating expenses
* Relief ZUS
*Taxation
* Auto Save settings in memory
* Record and inventory management calculatorJoin the discussionScroll to Top