Download Wigilia 12 Potraw App for Free

Wigilia 12 Potraw

Review:

Apka umożliwiająca przygotowanie 12 tradycyjnych polski potraw na Boże Narodzenie, dzięki liście zadań z kategoriami wraz z możliwością dodawania list z gotowych szablonów.Główne funkcje: - gotowe szablony list do innych rzeczy na przykład: Przeprowadzka Mieszkania, Lista Zakupów, Planowanie Ślubu i Wesela, Sprzątanie Mieszkania, Wyjazd ...

Read full review
4.5
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Wigilia 12 Potraw Description

0

Apka umożliwiająca przygotowanie 12 tradycyjnych polski potraw na Boże Narodzenie, dzięki liście zadań z kategoriami wraz z możliwością dodawania list z gotowych szablonów.Główne funkcje:
- gotowe szablony list do innych rzeczy na przykład: Przeprowadzka Mieszkania, Lista Zakupów, Planowanie Ślubu i Wesela, Sprzątanie Mieszkania, Wyjazd w Góry itp
- kategoryzacja zadań
- wyświetlanie ilość zadań jeszcze nie ukończonych
- zabezpieczenie list hasłem
- przeciąganie zadań, kategorii oraz głównych list
- sortowanie alfabetyczne oraz nieskończonych zadaniach
- zaznaczanie/odznaczanie wszystkich zadań w kategoriach
- duplikowanie list, kategorii oraz zadań
- usuwanie skończonych zadań
- kopiowanie nazw
- eksportowanie oraz importowanie list Apka allows the preparation of 12 traditional Polish dishes for Christmas, thanks to the task list of categories with the possibility of adding a letter templates.Main features:
- Templates letter to other things, for example: Moving Apartment, Shopping List, Planning the wedding and reception, cleaning apartments, out in the mountains, etc.
- Categorization tasks
- Displays the number of tasks not yet completed
- Letter password protection
- Dragging tasks, categories and key lists
- Sort alphabetically and endless tasks
- Select / deselect all the tasks in terms of
- Duplicate lists, categories and tasks
- Removal of the finite tasks
- Copy names
- Export and import listsJoin the discussionScroll to Top