Wigilia 12 Potraw

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.2.17
  • Compatibility: 3.0 and up
  • Author: Adam Omelak - Firma
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.divix.wigilia12potraw
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Wigilia 12 Potraw Description

0

Apka umożliwiająca przygotowanie 12 tradycyjnych polski potraw na Boże Narodzenie, dzięki liście zadań z kategoriami wraz z możliwością dodawania list z gotowych szablonów.Główne funkcje:
- gotowe szablony list do innych rzeczy na przykład: Przeprowadzka Mieszkania, Lista Zakupów, Planowanie Ślubu i Wesela, Sprzątanie Mieszkania, Wyjazd w Góry itp
- kategoryzacja zadań
- wyświetlanie ilość zadań jeszcze nie ukończonych
- zabezpieczenie list hasłem
- przeciąganie zadań, kategorii oraz głównych list
- sortowanie alfabetyczne oraz nieskończonych zadaniach
- zaznaczanie/odznaczanie wszystkich zadań w kategoriach
- duplikowanie list, kategorii oraz zadań
- usuwanie skończonych zadań
- kopiowanie nazw
- eksportowanie oraz importowanie list Apka allows the preparation of 12 traditional Polish dishes for Christmas, thanks to the task list of categories with the possibility of adding a letter templates.Main features:
- Templates letter to other things, for example: Moving Apartment, Shopping List, Planning the wedding and reception, cleaning apartments, out in the mountains, etc.
- Categorization tasks
- Displays the number of tasks not yet completed
- Letter password protection
- Dragging tasks, categories and key lists
- Sort alphabetically and endless tasks
- Select / deselect all the tasks in terms of
- Duplicate lists, categories and tasks
- Removal of the finite tasks
- Copy names
- Export and import lists


Rating Distribution


4.5
(2)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud