Rukie - Beta

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 0.9.3
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: min:60 s.r.o.
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.vse.android.rukie
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Rukie - Beta Description

0

Ahoj, som Rukie. Som bezplatná mobilná aplikácia a spájam ľudí, ktorí hľadajú pomoc doma, v záhrade, na chate či inde s ľuďmi, ktorí majú šikovné ruky, vedia pomôcť a chcú si zarobiť.

Ako to funguje?
- Zaregistruj sa a zadaj svoju požiadavku (môžeš pridať aj fotky).
- Tvoju požiadavku automaticky rozošlem šikovným ľudom v okolí.
- Remeselníci Ťa sami oslovia cez náš chat. Ty nemusíš hľadať nikoho.
- Je už len na Tebe s kým a za akú sumu sa dohodneš.
- Pred dohodnutým termínom Ti pošlem pripomienku, aby si bol na mieste
- Nezabudni ohodnotiť remeselníka.

Náš tip: Ak sa rozhodneš pomôcť niekomu aj Ty, jednoducho si aktivuj remeselnícky účet J


Ako si zarobiť?
- Zaregistruj sa a aktivuj si svoj remeselnícky účet
- Pridaj svoju fotku a krátky popis o sebe (predstav sa budúcim zákazníkom)
- Vyber si z ponúkaných profesií alebo služieb. Nenašiel si tú svoju? Jednoducho mi ju doplň do zoznamu.
- Zadaj svoju adresu a okruh (v km) v ktorom vieš obslúžiť zákazníkov.
- Odteraz Ťa budem automaticky informovať o všetkých zaujímavých požiadavkách v Tvojom okolí. Získavanie nových zákazníkov nebolo nikdy jednoduchšie.
- Ak Ťa nejaká požiadavka upúta, jednoducho napíš svoj záujem o ňu do chatu.
- Ponúkni riešenie, dohodni si termín a navrhni odmenu.
- Pred dohodnutým termínom Ti pošlem pripomienku, aby si ho náhodou nezmeškal.
- Nezabudni ohodnotiť zákazníka.

Náš tip: Ak budeš potrebovať pomoc pre zmenu zasa Ty, jednoducho zadaj svoj dopyt ako zákazník.


Niečo ti chýba, vadí, alebo máš nápad, ktorý ma vie vylepšiť? Ozvi sa na ahoj@rukie.sk
Sleduj ma na Facebooku: www.facebook.com/RUKIEapp Hi, I'm Rukia. I am a free mobile app to connect people looking for help at home, in the garden, cottage or elsewhere with people who are skilled hands, they can help and want to earn.
 
How does it work?
- Sign in and enter your request (you can also add photos).
- Your inquiry will automatically rozošlem clever people around.
- Craftsmen appeal to Thee ourselves through our chat. You do not find anyone.
- It is now up to you to whom and for how much they agree.
- Before the agreed date I will send you a reminder for you to be on the spot
- Do not forget Rate craftsman.
 
Tip: If you decide to help someone you too, you simply activate the account crafted J
 
 
How do you make?
- Sign up now to activate your account crafted
- Add your photo and a short description of themselves (imagine the future customers)
- Choose from professions or services offered. Can not you pick her? Just me it added to the list.
- Enter your address and radius (km) where you know serving customers.
- From now on, will I automatically informed about all the interesting requirements in your area. Acquisition of new customers has never been easier.
- If you interested in any requirement attracts, simply type their interest in her chat.
- Ponúkni solution, agree and propose a term reward.
- Before the agreed date I will send a reminder to him accidentally missed.
- Remember to evaluate the customer.
 
Our tip: If you need help to change again You simply enter their demand as customers.
 
 
Something you miss, bothers you, or you have an idea that knows me better? Come on ahoj@rukie.sk
Follow me on Facebook: www.facebook.com/RUKIEapp


Rating Distribution


4.2
(25)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud