McDonalds Polska

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 8 months ago
 • Version: 2.0.1044
 • Compatibility: 4.1 and up
 • Author: McDonald's Polska
 • Content rating: Rated for 3+
 • Package name: pl.tribalddb.mcdonalds.app.android
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

McDonalds Polska Description

0

Witaj w mobilnym świecie McDonald’s Polska!

McDonald’s jest teraz na wyciągnięcie Twojego… palca! Skorzystaj z oficjalnej aplikacji i dowiedz się, co na Ciebie czeka!
Najnowsze promocje, dostępność kuponów rabatowych i możliwość znalezienia najbliższej restauracji to tylko część funkcjonalności stworzonych specjalnie z myślą o Tobie.
Pobierz i bądź na bieżąco!

W aplikacji znajdziesz:

Lokalizator restauracji McDonald’s w Polsce
– Znajdź restaurację w Twojej okolicy i zobacz jej lokalizację na mapie
– Wyznacz trasę do dowolnej restauracji
– Filtruj restauracje: 24/7, McDrive, McCafé, Gym&Fun, oferta śniadaniowa
– Otrzymuj powiadomienia o restauracjach w Twoim pobliżu

Promocje
– Bądź na bieżąco ze wszystkimi promocjami McDonald’s Polska dzięki informacjom, które
wyślemy do Ciebie
– Aktywuj najnowsze kupony rabatowe bez konieczności drukowania


Oferta
– Poznaj wszystkie produkty McDonald’s z oferty śniadaniowej, klasycznej - a także z McCafé
– Twórz własne listy zakupowe, klikając jedynie ikonę „+”. Tak powstanie Twoje Menu,
którym możesz podzielić się ze znajomymi
– Konfiguruj swoje ulubione McZestawy, HappyMeal® lub 2 for U

Jakich uprawnień wymaga nasza aplikacja podczas instalacji?
– uprawnienia lokalizacyjne (GPS) - używamy ich, by wskazać drogę do najbliższej restauracji McDonald’s w Twojej okolicy

– zapis/odczyt z karty SD - by nie obciążać transmisji danych przechowujemy wiele rzeczy na karcie SD. Chcemy by aplikacja jak najmniej obciążała Twój internet

– dlaczego sprawdzamy połączenia sieciowe? Abyś zawsze miał świeże informacje o naszych produktach i kuponach (choć aplikacja działa również w trybie offline)


McDonald’s Polska – Oficjalna Strona
http://www.mcdonalds.pl/

McDonald’s Polska – Kontakt
http://www.mcdonalds.pl/o-mcdonalds/dane-kontaktowe/

Regulamin Aplikacji McDonald’s Polska
http://bit.ly/Regulamin_Aplikacji_McDonalds_Polska Welcome to the mobile world McDonald's Poland!

McDonald's is now at your ... your finger! Use the official application and find out what awaits you!
The latest promotions, the availability of coupons and the possibility of finding the nearest restaurant is only part of the functionality created specifically with you in mind.
Download and stay updated!

In the application you will find:

Locator McDonald's restaurants in Poland
- Find a restaurant in your area and see its location on the map
- Get directions to any restaurant
- Filter restaurants 24/7, McDrive, McCafe, Gym & Fun, breakfast offerings
- Receive notifications about restaurants in your vicinity

Specials
- Stay up to date with all the promotions McDonald's Poland thanks to the information that
we will send to you
- Activate the latest discount coupons without printing


Offer
- Discover all the products of McDonald's offer breakfast classic - as well as McCafe
- Create your own shopping list by clicking only "+" icon. Thus creation of your menu,
  you can share with your friends
- Configure your favorite McZestawy, HappyMeal® or 2 for U

What rights requires our application during installation?
- Powers of location (GPS) - use them to show the way to the nearest McDonald's restaurants in your area

- Read / write to the SD card - not to burden the data we store a lot of things on the SD card. We want the application the least burdened your internet

- Why check network connections? You always have fresh information about our products and coupons (although the application also works offline)


McDonald's Poland - Official
http://www.mcdonalds.pl/

McDonald's Poland - Contact
http://www.mcdonalds.pl/o-mcdonalds/dane-kontaktowe/

Terms of Application McDonald's Poland
http://bit.ly/Regulamin_Aplikacji_McDonalds_Polska


Rating Distribution


4.1
(24 632)
5
4
3
2
1McDonalds Polska Version History


 • McDonalds Polska v.2.0.34 for Android 4.1+ Sep. 25, 2016
 • McDonalds Polska v.2.0.29 for Android 4.1+ Jun. 16, 2016
 • McDonalds Polska v.2.0.27 for Android 4.1+ Jun. 09, 2016
 • McDonalds Polska v.2.0.25 for Android 4.1+ Jun. 02, 2016
 • McDonalds Polska v.2.0.23 for Android 4.1+ May. 26, 2016
 • McDonalds Polska v.2.0.21 for Android 4.1+ May. 24, 2016
 • McDonalds Polska v.2.0.19 for Android 4.1+ May. 22, 2016
 • McDonalds Polska v.2.0.17 for Android 4.1+ Apr. 21, 2016
 • McDonalds Polska v.2.0.15 for Android 4.1+ Mar. 24, 2016
 • McDonalds Polska v.2.0.13 for Android 4.1+ Mar. 22, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud