NajNaj yczenia

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 4 years ago
  • Version: 1.3.2
  • Compatibility: 2.1 and up
  • Author: Money.pl
  • Content rating: Unrated
  • Package name: pl.money.najnaj
Support Comments FAQ I'm the dev!

NajNaj yczenia Description

0

Dzięki NajNaj nie musisz już szukać życzeń w internecie i przepisywać ich do telefonu. W naszej aplikacji znajdziesz setki wyselekcjonowanych tekstów, z łatwością je zmodyfikujesz i szybko wyślesz do Twoich bliskich. Dodatkowo aplikacja zawiera widget przypominający o imieninach, który możesz umieścić na pulpicie swojego telefonu.

Aplikacja oferuje:

- ponad 2000 unikalnych życzeń w 21 kategoriach (a ich liczba stale rośnie),
- możliwość filtrowania życzeń wg charakteru: zabawne, poważne, umiarkowane,
- życzenia w wersjach dla Niej lub dla Niego,
- wyszukiwarkę życzeń,
- szybki dostęp do życzeń, które najbardziej Ci się podobają (lista ulubionych). Lista jest zachowywana przy aktualizacji aplikacji;
- możliwość wprowadzenia zmian w tekstach przed ich wysłaniem oraz wysyłki do wielu odbiorców,
- możliwość zdefiniowania własnego podpisu dołączanego do wiadomości,
- możliwość ustawienia automatycznego usuwania polskich znaków z SMSów,
- widget na pulpit telefonu przypominający o imieninach,
- możliwość skopiowania treści życzenia do schowka i wykorzystania jej np. w e-mailu lub w serwisach społecznościowych,
- możliwość bezpośredniego przesłania życzeń do innych zainstalowanych w telefonie aplikacji (np. tłumacz Google, Twitter, czat).

W NajNaj czekają na Ciebie następujące kategorie życzeń:

- życzenia świąteczne,
- na urodziny,
- na imieniny,
- na Boże Narodzenie,
- na Nowy Rok,
- na Wielkanoc,
- na Dzień Babci,
- na Dzień Dziadka,
- na walentynki,
- na Dzień Kobiet,
- na Dzień Matki,
- na Dzień Ojca,
- na Dzień Chłopaka,
- na ślub,
- na rocznicę ślubu
- na chrzest
- na narodziny dziecka
- na Pierwszą Komunię
- na przeprosiny
- na 18-nastkę
- dla dziecka oraz...

... toasty - przydatne na każdym spotkaniu towarzyskim! Kolejne kategorie pojawią się wkrótce.

Pobierz i sprawdź jak bardzo przydatna jest nasza aplikacja! Thanks NajNaj you no longer wish to look on the internet and rewrite them to your phone. In your application you will find hundreds of selected texts easily and quickly modify them you send your loved ones. Addition, the application includes a reminder of birthdays widget that you can place on the desktop of your phone.

The application offers:

- Over 2000 unique wishes in 21 categories (and their number is growing)
- The ability to filter by character wishes: funny, serious, moderate,
- Happy in versions for Her and for Him
- Search requests,
- Quick access to the wishes that you like the most (favorites list). The list is maintained by updating the application;
- To introduce changes in the text before sending and delivery to multiple recipients,
- Ability to define your own signature attached to the message,
- The ability to set automatic deletion of Polish characters in SMS,
- A widget on your desktop to remind telefonu birthdays,
- Able to copy the content requests to the clipboard and use it for example in an email or on social networking sites,
- Ability to directly send wishes to the other applications installed on your phone (eg translator Google, Twitter, chat).

In NajNaj await you wish the following categories:

- Greetings,
- For birthdays,
- For the Feast,
- For Christmas,
- On New Year's Day,
- At Easter,
- Grandma's Day,
- Grandfather's Day,
- For Valentine's Day,
- Women's Day,
- Mother's Day
- Father's Day,
- Boy's Day,
- The wedding,
- Wedding anniversary
- The baptism
- The birth of a child
- For First Communion
- An apology
- The 18-Nastka
- For children and ...

... toasty - useful for any social gathering! The following categories will appear soon.

Download and see how it is useful to our application!


Rating Distribution


4.2
(2 316)
5
4
3
2
1NajNaj yczenia APK Version History


  • NajNaj yczenia v.1.3.2 for Android 2.1+ Sep. 17, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top