Opowieść o Zbawicielu

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 10 months ago
  • Version: 1.0.7
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: SzukajacBoga.pl
  • Content rating: Everyone
  • Package name: nl.Recreate.StoryOfTheSaviour
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Opowieść o Zbawicielu Description

0

Dostałeś broszurę "Opowieść o Zbawicielu"? Ściągnij aplikację i zobacz ukryte w niej filmy, komentarze, obiekty 3D i wiele więcej.Opowieść o Zbawicielu to parafraza Ewangelii wg św. Jana, którą czyta się tak, jak dobrą książkę. Przyjazny język i nowoczesny design pomogą ci na nowo odkryć przesłanie zawarte w Biblii. Towarzysząca jej aplikacja wprowadzi cię w świat rozszerzonej rzeczywistości - odkryjesz tam między innymi:
- fragmenty filmu "Opowieść o Zbawicielu"
- komentarze biblijne
- personalizowane wersety
- obiekty 3D, animacje, panoramy i inne!Ściągnij i daj się zaskoczyć! Więcej informacji na www.opowiescozbawicielu.pl

Did you get the brochure "The story of the Savior"? Download the app and see hidden in her videos, comments, 3D objects and more.The story of the Savior is a paraphrase of the Gospel of St. Luke. John, which reads like a good book. Friendly language and modern design will help you rediscover the message of the Bible. Accompanying the application will introduce you to the world of augmented reality - you find there, among others:
- Excerpts from the film "The story of the Savior"
- Biblical commentaries
- Personalized verses
- 3D objects, animations, panoramas, and more!Download and let us surprise you! For more information www.opowiescozbawicielu.pl


Rating Distribution


4.5
(28)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud