Rodzinne S.O.S.

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.6.12
  • Compatibility: 2.3 and up
  • Author: Locon Sp. z o. o.
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.locon.gjd.safety
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Rodzinne S.O.S. Description

0

Dzięki aplikacji Rodzinne S.O.S. będziesz w stałym kontakcie ze swoją rodziną:Udostępniaj swoją lokalizację
Dzięki aplikacji Rodzinne S.O.S. Twoi Bliscy będą wiedzieć gdzie jesteś (najdokładniejsza lokalizacja GPS z dokładnością do 10m).Wysyłaj powiadomienia OK ze swoją lokalizacją
Krępują Cię nieustanne telefony od rodziców? Wysyłaj im powiadomienia OK ze swoją lokalizacją za pomocą jednego przycisku. Szybko i dyskretnie.Błyskawicznie wzywaj pomoc w sytuacji zagrożenia
Powiadomienie S.O.S. otrzymają wszyscy Twoi Bliscy wraz z Twoją lokalizacją.
Aplikacja będzie Twoim komunikatorem zawsze, gdy potrzebujesz szybko wysłać wiadomość do Bliskich. Spełni także funkcję osobistego systemu alarmowego w sytuacjach zagrożenia, gdy niezbędna jest pilna pomoc.

With this application Family S.O.S. you will be in constant contact with his family: Share your location
With this application Family S.O.S. Your Relatives will know where you are (the most accurate GPS location with an accuracy of 10m). Send notifications OK with your location
They constrain you constant phone calls from parents? Send the notice OK with your location with one touch. Quickly and discreetly. Instantly requesting assistance in an emergency
Notification S.O.S. You get all your loved ones with your location.
The application will be your communicator whenever you need to quickly send a message to loved ones. It fulfills the function of a personal alarm system in emergency situations when needed urgent help.


Rating Distribution


3.6
(165)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud