nc+ GO tablet

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 5.6.2
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: ITI Neovision
  • Content rating: Teen
  • Package name: pl.ncplus.ncplusgo.tablet
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

nc+ GO tablet Description

39

Aplikacja mobilna przeznaczona dla Abonentów nc+. Darmowy dostęp do nawet 80 kanałów TV na żywo (w tym wszystkich kanałów CANAL+) oraz niemal 40-tu kolekcji na życzenie - poziom dostępu uzależniony od aktualnie posiadanej oferty abonenckiej.Z nc+ GO możesz korzystać nawet na 4-ech urządzeniach (w tym samym czasie możliwe jest oglądanie wideo na 2-óch z nich). Podczas pierwszego użycia konieczna jest rejestracja – potrzebny będzie numer Abonenta (znajdziesz na każdej fakturze za usługi nc+ lub na umowie), PESEL oraz aktywna skrzynka/adres email.Najważniejsze funkcjonalności:
• demo: możliwość zapoznania się z ofertą nc+ GO bez konieczności rejestracji i logowania
• codzienne rekomendacje najlepszych filmów, seriali i dokumentów,
• program TV,
• możliwość dokończenia oglądania na innym urządzeniu (follow me),
• możliwość tworzenia własnych list ulubionych kanałów i audycji,
• możliwość ustawienia przypomnień o nadchodzących emisjach audycji tv,
• sekcja dla dzieci – setki bajek, kreskówek i audycji edukacyjnych (strefa posiada specjalne zabezpieczenia, pozwalające na kontrolę dostępu do odpowiednich treści oraz długości korzystania przez dzieci),
• możliwość oceny audycji i materiałów wideo,
• możliwość polubienia (like) i podzielenia się ze znajomymi (share) – zintegrowana z aplikacjami Facebook i Twitter.
UWAGA: ze względu na ochronę praw emisji materiałów wideo i kanałów na żywo, aplikacja działa wyłącznie na niemodyfikowanym systemie Android.Aplikacja działa na tabletach z zainstalowanym Androidem w wersji 4.0 i wyższych. Zalecamy aktualizację do wersji 4.4 (minimum).

The mobile application designed for subscribers nc +. Free access to up to 80 live TV channels (including all channels Canal +) and nearly 40 collection here on request - depends on the access level currently held subscriber offer.With nc + GO, you can use up to 4-quadrant devices (at the same time it is possible to watch video on a 2-óch of them). The first time you need to register - you will need Subscriber number (found on each invoice for services nc + or agreement), social security and an active case / email address.Key features:
• Demo: the opportunity to get acquainted with nc + GO without having to register and login
• daily recommendations of the best films, serials and documents
• TV program,
• possibility of finishing watching on another device (follow me)
• the ability to create your own lists of favorite channels and programs,
• the ability to set reminders about upcoming issues of broadcast TV,
• Section for kids - hundreds of fairy tales, cartoons and educational programs (zone has special security offerings to help control access to relevant content and duration of use by children)
• the opportunity to evaluate programs and video content,
• possibility liking of (like) and to share with friends (share) - integrated with Facebook and Twitter applications.
NOTE: Due to the protection of the rights issue of video content and live channels, the application works only on unmodified Android.The app works on tablets running Android version 4.0 and higher. We recommend you upgrade to version 4.4 (minimum).


Rating Distribution


2.4
(1 339)
5
4
3
2
1nc+ GO tablet Version History


  • nc+ GO tablet v.5.6.2 for Android 4.0+ Oct. 11, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud