DrWidget CalcMed

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.3.8
  • Compatibility: 2.3 and up
  • Author: Polpharma
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.mednt.drwidget_calcmed
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

DrWidget CalcMed Description

0

DrWidget CalcMed - firmy Polpharma - to praktyczna aplikacja zawierająca informacje o wszystkich lekach, dopuszczonych do obrotu, dostępnych w Polsce oraz kalkulatory ułatwiające obliczanie stężeń roztworów, powierzchni ciała czy przeliczanie jednostek fizycznych.Codziennie aktualizowany system informacji o lekach oraz wykonanie aplikacji - firma LekSeek Polska.
Baza leków aplikacji DrWidget CalcMed zawiera ponad 15 000 opisów produktów leczniczych.
Aplikacja umożliwia wyszukanie takich informacji o lekach jak dawkowanie, sposób stosowania, opakowanie i informacje o ostrzeżeniach.DrWidget CalcMed obsługuje dane w różnych jednostkach, pozwalając na dostosowanie do potrzeb użytkownika zarówno danych prezentowanych, jak i wprowadzanych. Została przy tym stworzona tak, by korzystanie z niej było łatwe, szybkie i czytelne, przy jednoczesnym dostarczaniu wyczerpujących i rzetelnych informacji.

DrWidget CalcMed - Polpharma - a practical application containing information on all medicines authorized, available in Poland and calculators to help you calculate solution concentrations, body surface area or conversion of physical units.Daily updated drug information system and application performance - the company LekSeek Poland.
Base drugs CalcMed DrWidget application contains more than 15 000 descriptions of medicinal products.
The application allows you to search information about medicines such as dosage, method of use, packaging and information about the warnings.DrWidget CalcMed handles data in different units, allowing the user to adapt to the needs of both data presented and introduced. It was created at the same time so that the use of it was easy, fast and uncluttered, while providing comprehensive and reliable information.


Rating Distribution


4.2
(19)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud