ExpectingBaby Polska

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 3 years ago
  • Version: 1.0
  • Compatibility: 2.0 and up
  • Author: Hypermedia Isobar
  • Content rating: Rated for 3+
  • Package name: com.enfamil.poland.eb
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

ExpectingBaby Polska Description

0

Aplikacja ExpectingBaby to sposób na przyjemne i łatwe zdobywanie informacji o ciąży. Za jej pośrednictwem udostępnisz pamiątkowe fotografie i informacje o kluczowych etapach Twojego wyjątkowego stanu, a także zorganizujesz wszystkie sprawy, które warto załatwić podczas odliczania dni do narodzin dziecka.

Etap planowania:
- Twoja ciąża tydzień po tygodniu – uruchom aplikację, aby sprawdzić aktualny tydzień ciąży i czas,
- co tydzień poznawaj nowe fakty na temat rozwoju ciąży i udostępniaj je rodzinie i swoim znajomym,
- skorzystaj z listy spraw, która pomoże Ci w zarządzaniu wszystkimi zadaniami związanymi z ciążą, dostarczając pomocnych wskazówki na każdym etapie ciąży,
- organizuj wszystkie swoje ciążowe sprawy dzięki przydatnym listom i wskazówkom.

Etap porodu:
- licznik skurczów – monitoruj skurcz, aby wiedzieć, czy to już czas porodu.
- powiadom innych, że zaczęłaś rodzić.
- ustal drogę dojazdu do szpitala, lub znajdź szpital w pobliżu, dotykając przycisku.

Etap świętowania:
- udostępnij pierwszą fotografię swojego dziecka, wraz z danymi na jego temat, w spersonalizowanym powiadomieniu. Application ExpectingBaby the way to fun and easy to obtain information about the pregnancy. Through her share a commemorative photographs and information on the key stages of your special status, and you organize all the things that should take care while counting down the days to the birth of the child.

Planning phase:
- Your Pregnancy Week by Week - run the application to check the current week of pregnancy and the time
- Every week meet new facts about the development of pregnancy and share them with your family and your friends,
- Use the list of cases that will help you manage all the tasks associated with pregnancy, providing helpful guidance at every stage of pregnancy,
- Organize all of your pregnancy with useful case letters and guidance.

Stage of labor:
- Counter contraction - contraction monitor to know if it's time to give birth.
- Tell others that you started to give birth.
- Determine the directions to the hospital, or find a hospital near touching.

Step celebration:
- Share the first photo of your child, along with data on the subject, personalized notification.


Rating Distribution


4.0
(50)
5
4
3
2
1ExpectingBaby Polska Version History


  • ExpectingBaby Polska v.1.0 for Android 2.0+ Apr. 17, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud