Lokalizator AED Pierwsza Pomoc

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners

Read review
  • Last update: 11 months ago
  • Version: 1.1
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: Paweł Podgórski
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.ppodgorski.aedlocalizer
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Lokalizator AED Pierwsza Pomoc Description

0

„Ratuj z Sercem” - Mapa AED, to inicjatywa stworzenia w Polsce Mapy AED, mapy najbliżej zlokalizowanych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (automated external defibrillator, AED).

Celem projektu jest propagowanie idei PAD (Public Access Defibrillation), czyli powszechnego dostępu do defibrylatorów, oraz uświadamiania konieczności niesienia pierwszej pomocy.

Wierzymy, że informowanie i edukowanie społeczeństwa na temat urządzeń AED i pomocy przedmedycznej poprawi poziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych i uskuteczni przeprowadzane akcje ratowania ludzkiego życia. "Save the Heart" - Map AED, is an initiative to create in Poland AED maps, maps located closest AED (automated external defibrillator, AED).

The aim of the project is to promote the idea of ​​PAD (Public Access Defibrillation), ie universal access to defibrillators, and awareness of the need for first aid.

We believe that informing and educating the public on the AED devices and medical aid to improve the level of safety in public places and carried out acts out actions to save human lives.


Rating Distribution


4.7
(40)
5
4
3
2
1Lokalizator AED Pierwsza Pomoc Version History


  • Lokalizator AED Pierwsza Pomoc v.1.0 for Android 4.1+ Oct. 15, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud