Download Lokalizator AED Pierwsza Pomoc App for Free

Lokalizator AED Pierwsza Pomoc

4.7

Review:

„Ratuj z Sercem” - Mapa AED, to inicjatywa stworzenia w Polsce Mapy AED, mapy najbliżej zlokalizowanych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (automated external defibrillator, AED). Celem projektu jest propagowanie idei PAD (Public Access Defibrillation), czyli powszechnego dostępu do defibrylatorów, oraz uświadamiania konieczności niesienia pierwszej pomocy. Wierzymy, że informowanie i edukowanie społeczeństwa na temat urządzeń AED i pomocy przedmedycznej poprawi poz

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
4.7
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners

Lokalizator AED Pierwsza Pomoc Description

0

„Ratuj z Sercem” - Mapa AED, to inicjatywa stworzenia w Polsce Mapy AED, mapy najbliżej zlokalizowanych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (automated external defibrillator, AED). Celem projektu jest propagowanie idei PAD (Public Access Defibrillation), czyli powszechnego dostępu do defibrylatorów, oraz uświadamiania konieczności niesienia pierwszej pomocy. Wierzymy, że informowanie i edukowanie społeczeństwa na temat urządzeń AED i pomocy przedmedycznej poprawi poziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych i uskuteczni przeprowadzane akcje ratowania ludzkiego życia. "Save the Heart" - Map AED, is an initiative to create in Poland AED maps, maps located closest AED (automated external defibrillator, AED). The aim of the project is to promote the idea of ​​PAD (Public Access Defibrillation), ie universal access to defibrillators, and awareness of the need for first aid. We believe that informing and educating the public on the AED devices and medical aid to improve the level of safety in public places and carried out acts out actions to save human lives.Join the discussionScroll to Top