Mobi eWU

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.2
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: MobiStudio
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.mobistudio.eWUS
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Mobi eWU Description

0

Aplikacja Mobi eWUŚ przeznaczona jest dla lekarzy oraz uprawnionych świadczeniodawców. Umożliwia natychmiastową weryfikację prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na twoim smartfonie. Unikalną funkcją aplikacji jest możliwość eksportowania historii weryfikacji pacjentów do pliku csv który można przesłać na podany adres email a następnie otworzyć w excelu. Dzięki temu aplikacja jest idealnym narzędziem dla świadczeniodawców którzy chcą przekazywać historię sprawdzeń do biur rachunkowych lub osób fizycznych zajmujących się rozliczeniami. Mobi eWUŚ application is intended for physicians and eligible providers. Allows immediate verification of the patient's right to health care services financed from public funds on your smartphone. A unique feature of the application is the ability to export the history to verify patients to a csv file which can be sent to your email address and then open it in excel. Thanks to this application is the ideal tool for service providers who want to tell the story checks for accounting offices or individuals involved in the settlements.


Rating Distribution


4.4
(5)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud