Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 3 years ago
  • Version: 1.7
  • Compatibility: 2.3 and up
  • Author: Appliccon Sp. z o.o.
  • Content rating: Unrated
  • Package name: com.appliccon.pierwszapomoc
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna Description

0

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna szybko i w jasny sposób podpowie Ci jak zachować się w sytuacji, gdy musisz udzielić pierwszej pomocy. Prawidłowe zachowanie w nagłej sytuacji może uratować czyjeś życie, dlatego warto być zawsze przygotowanym. Aplikację możesz wykorzystać do wcześniejszej edukacji oraz jako wsparcie w trakcie faktycznej akcji ratunkowej.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna podpowie Ci jak pomóc w przypadku takich sytuacji jak:
- oparzenia
- zadławienie
- zatrucie
- porażenie
- ciała obce w oku, uchu, nosie
- wstrząs poszczepienny
- reakcje alergiczne
- ukąszenia i ugryzienia
- złamania i zwichnięcia
- upadki z wysokości
- udar cieplny
- odmrożenie
- atak epilepsji
- omdlenie

W aplikacji znajdziesz też najważniejsze informacje jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia, jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową oraz jakie są numery alarmowe w razie nagłego wypadku. First Aid quickly and clearly tell you how to keep yourself in a situation where you have to give first aid. Correct behavior in an emergency situation can save someone's life, so you should always be prepared. The application can be used for early education, and as a support during the actual rescue.

First Aid will tell you how to help in the event of such situations as:
- Burns
- Choking
- Poisoning
- Paralysis
- Foreign bodies in the eye, ear, nose
- Shock poszczepienny
- Allergic reactions
- Stings and bites
- Fractures and dislocations
- Falls from height
- Heat stroke
- Frostbite
- Attack of epilepsy
- Fainting

In the application, you will also find important information on how to secure the scene, how to conduct CPR and what are the emergency numbers in case of emergency.


Rating Distribution


4.4
(210)
5
4
3
2
1Pierwsza Pomoc Przedmedyczna Version History


  • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna v.1.7 for Android 2.3.2+ Aug. 04, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud